Týmy CommOps

Týmy CommOps se zaměřují na pomoc naší komunitě se získáváním členů, zvyšováním dosahu za hranice komunity a metrikou

  • Ambasadoři - Ambasadoři jsou představitelé Fedory a ti, kdo organizují střední a velké akce

  • Advokáti - Advokáti organizují nebo pomáhají organizovat malé akce

  • CommOps - Komunitní operace (CommOps) poskytují nástroje, zdroje a pomocné programy podprojektům Fedory pro podporu efektivní komunikace

  • Join - Cílem skupiny zvláštního zájmu (SIG) pro zapojení (join) do Fedory je nastavit a udržovat kanály, které pomáhají potenciálním přispěvatelům stát se součástí komunity

  • Marketing - Marketingový tým Fedory zajišťuje, aby lidé z Fedory mohli každému jednotným způsobem vysvětlit co Fedora je, proč jim tento projekt může pomoci a jak oni mohou pomoci projektu.