You are viewing the documentation for a prerelease version. View Latest

Upgrading Your Current System

Dokumentační tým Fedory Verze F38 Last review: 2023-04-18

This chapter explains how to upgrade your existing Fedora installation to the current release. There are two basic ways to do so:

Automatic upgrade using dnf system upgrade

The preferred way to upgrade your system is an automatic upgrade using the dnf system upgrade utility. For information on performing an automatic upgrade, see link: Upgrading Fedora using the DNF system upgrade.

Manual Reinstallation

Mimo spoléhání na dnf system upgrade lze nejnovější verzi Fedory reinstalovat. Součástí tohoto postupu je spuštění instalačního programu, jako byste prováděli čistou instalaci, nechat ho nalézt váš existující systém Fedory a přepis kořenového oddílu, zatímco data na dalších oddílech a svazcích zůstávají zachována. Stejný proces lze v případě potřeby použít i pro opětovnou instalaci (reinstalaci) systému. Podrobnější informace viz Ruční přechod na vyšší verzi systému a reinstalace.

Always back up your data before performing an upgrade or reinstalling your system, no matter which method you choose.

Manual System Upgrade or Reinstallation

Unfortunately, we have not written this chapter yet, and there is no dedicated documentation about a manual reinstall on the Wiki, either. In the meantime before we fix this, you can try to start the installation normally (from a boot CD/DVD/USB), select manual partitioning in your installer, and reuse existing partitions instead of destroying them and creating new ones. The instructions at Manual Partitioning should in most cases be easy to adapt for this.