Kommunikation i Fedora

Som refereras på Bli involverad-sidan nedan är Fedora en massiv global organisation med många människor med olika färdigheter som utför olika roller. När du blir involverad kan du behöva hitta hjälp och få hjälp-sidan kan hjälpa dig med det. Denna nuvarande sida går mer in i de olika kommunikationskanalerna inom projektet.

Primära kanaler

Chatt

Vi använder nu https://chat.fedoraproject.org [Matrix/Element] som den primära synkronakanalen för att prata med varandra i realtid.

Du kan hitta en lista över Fedora kanaler på Matrix här. De flesta av dessa kanaler speglas till IRC på Libera Chat.

Fedora diskussion

Fedora Diskussion är det primära diskussionsforum där du hittar alla de senaste nyheterna och tillkännagivandena samt diskussioner om Öppen källkods projekt; Arbetsflöden och Fedora-specifika erbjudanden som Fedora Varianter. Se också under Få Hjälp.

Fråga Fedora

Fråga Fedora sitter mellan Fedora Diskussion och är våran huvudsakliga gemenskapskunskapsbas och supportforum som hostas av Fedora-projektet. Fråga Fedora är ett bra ställe att gå för stöd och felsökningshjälp, som nämns på Skaffa Hjälp sidan.

Andra kommunikationskanaler

Som ovan är Fedora Diskussion nu den primära plattformen för längre asynkrona diskussioner där kortlivade chattar kanske inte räcker. Vissa team använder dock fortfarande e-postlistor. De mest betydelsefulla e-postlistorna är:

För en katalog över alla e-postlistor kolla på lists.fedoraproject.org

Fedora Magazine är en bra resurs för användarvänliga tillkännagivanden och coola berättelser om användning, funktioner osv…​

Fedora Gemenskapsblogg ger dig bidragsgivande tillkännagivanden och uppdateringar. Inom gemenskapsbloggen hittar du också Fredags Fedora fakta. Dessa är veckoposter med statusuppdateringar, schemaläggningsinformation osv..

Fedora Pagure-källkontrollförvaret tillåter postning av problem som kan diskuteras, tilldelas och åtgärdas. Här kan du ta upp frågor eller visa, kommentera på och begära att agera på öppna problem.

Det finns ett antal officiella och andra sociala mediekonton på olika nätverk. Du kan hitta detaljer om dessa dokumenterade på https://fedoraproject.org/wiki/marketing_social_networks [Marketing sociala nätverk] Wiki -sidan.

Etikett

I alla våra interaktioner strävar vi efter att vara _utmärkta för varandra _. Läs uppförandekoden för att lära dig mer om vad som förväntas av Fedora gemenskapens medlemmar.