Documentation for a newer release is available. View Latest

Johdatus levyosioihin

Tämä liite ei välttämättä sovellu muihin arkkitehtuureihin kuin AMD64- ja Intel 64-arkkitehtuureihin. Tässä mainitut yleiset käsitteet voivat kuitenkin päteä.

Tässä osiossa käsitellään levyn peruskäsitteitä, levyn uudelleenosiostrategioita, Linux-järjestelmien käyttämää osion nimeämisjärjestelmää ja niihin liittyviä aiheita.

If you are comfortable with disk partitions, you can skip ahead to Strategies for Disk Repartitioning for more information on the process of freeing up disk space to prepare for a Fedora installation.

Kovalevyn peruskäsitteet

Kovalevyt suorittavat hyvin yksinkertaisen toiminnon - ne tallentavat tiedot ja hakevat ne luotettavasti käskystä.

Kun keskustellaan asioista, kuten levyn osiointi, on tärkeää ymmärtää taustalla oleva laitteisto. Koska teoria on kuitenkin hyvin monimutkainen ja laaja, tässä selitetään vain peruskäsitteet. Tämä liite käyttää yksinkertaistettuja kaavioita levyasemasta selittääkseen, mikä on osioiden takana oleva prosessi ja teoria.

An Unused Disk Drive, shows a brand-new, unused disk drive.

Kuva käyttämättömästä levyasemasta.
Kuva 1. Käyttämätön levyasema

Tiedostojärjestelmät

To store data on a disk drive, it is necessary to format the disk drive first. Formatting (usually known as "making a file system") writes information to the drive, creating order out of the empty space in an unformatted drive.

Kuva alustetusta levyasemasta.
Kuva 2. Levyasema tiedostojärjestelmällä

As Disk Drive with a File System, implies, the order imposed by a file system involves some trade-offs:

 • Pieni osa ohjaimen käytettävissä olevasta tilasta käytetään tiedostojärjestelmään liittyvien tietojen tallentamiseen, ja sitä voidaan pitää varattuna.

 • Tiedostojärjestelmä jakaa jäljellä olevan tilan pieniin, tasakokoisiin osiin. Linuxissa nämä segmentit tunnetaan nimellä blocks alaviite: [Lohkot todella ovat tasaisen kokoisia, toisin kuin kuvissamme. Muista myös, että keskimääräinen levyasema sisältää tuhansia lohkoja. Kuva on yksinkertaistettu tätä keskustelua varten.].

Note that there is no single, universal file system. As Disk Drive with a Different File System, shows, a disk drive may have one of many different file systems written on it. Different file systems tend to be incompatible; that is, an operating system that supports one file system (or a handful of related file system types) may not support another. However, Fedora supports a wide variety of file systems (including many commonly used by other operating systems such as Microsoft Windows), making data interchange between different file systems easy.

Kuva levyasemasta, jossa on eri tiedostojärjestelmä.
Kuva 3. Levyasema eri tiedostojärjestelmällä

Tiedostojärjestelmän kirjoittaminen levylle on vasta ensimmäinen askel. Tämän prosessin tavoitteena on itse asiassa tiedon tallennus ja haku. Alla oleva kuva näyttää levyaseman sen jälkeen, kun sille on kirjoitettu tietoja:

Kuva levyasemasta, johon on kirjoitettu tietoja.
Kuva 4. Levyasema, johon on kirjoitettu tietoja

As Disk Drive with Data Written to It, shows, some of the previously-empty blocks are now holding data. However, by just looking at this picture, we cannot determine exactly how many files reside on this drive. There may only be one file or many, as all files use at least one block and some files use multiple blocks. Another important point to note is that the used blocks do not have to form a contiguous region; used and unused blocks may be interspersed. This is known as fragmentation. Fragmentation can play a part when attempting to resize an existing partition.

Kuten useimmat tietokoneisiin liittyvät tekniikat, levyasemat muuttuivat ajan myötä niiden käyttöönoton jälkeen. Erityisesti ne kasvoivat. Ei suurempia fyysisesti, mutta suurempia niiden talletuskapasiteetissa. Ja tämä lisäkapasiteetti muutti perustavanlaatuisesti levyasemien käyttöä.

Partitions: Turning One Drive Into Many

Disk drives can be divided into partitions. Each partition can be accessed as if it was a separate disk. This is done through the addition of a partition table.

There are several reasons for allocating disk space into separate disk partitions, for example:

 • Logical separation of the operating system data from the user data

 • Ability to use different file systems

 • Ability to run multiple operating systems on one machine

There are currently two partitioning layout standards for physical hard disks: Master Boot Record (MBR) and GUID Partition Table (GPT). MBR is an older method of disk partitioning used with BIOS-based computers. GPT is a newer partitioning layout that is a part of the Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). This section and Partitions Within Partitions - An Overview of Extended Partitions mainly describe the Master Boot Record (MBR) disk partitioning scheme. For information about the GUID Partition Table (GPT) partitioning layout, see GUID Partition Table (GPT).

While the diagrams in this chapter show the partition table as being separate from the actual disk drive, this is not entirely accurate. In reality, the partition table is stored at the very start of the disk, before any file system or user data. But for clarity, they are separate in our diagrams.

Image of an unused disk drive with a partition table.
Kuva 5. Disk Drive with Partition Table

As Disk Drive with Partition Table shows, the partition table is divided into four sections or four primary partitions. A primary partition is a partition on a hard drive that can contain only one logical drive (or section). Each section can hold the information necessary to define a single partition, meaning that the partition table can define no more than four partitions.

Each partition table entry contains several important characteristics of the partition:

 • The points on the disk where the partition starts and ends

 • Whether the partition is "active"

 • The partition’s type

The starting and ending points define the partition’s size and location on the disk. The "active" flag is used by some operating systems' boot loaders. In other words, the operating system in the partition that is marked "active" is booted.

The type is a number that identifies the partition’s anticipated usage. Some operating systems use the partition type to denote a specific file system type, to flag the partition as being associated with a particular operating system, to indicate that the partition contains a bootable operating system, or some combination of the three.

See Disk Drive With Single Partition for an example of a disk drive with single partition.

Image of a disk drive with a single partition.
Kuva 6. Disk Drive With Single Partition

The single partition in this example is labeled as DOS. This label shows the partition type, with DOS being one of the most common ones. The table below shows a list of some of the commonly used partition types and hexadecimal numbers used to represent them.

Taulukko 1. Osiotyypit
Partition Type Value Partition Type Value

Empty

00

Novell Netware 386

65

DOS 12-bit FAT

01

PIC/IX

75

XENIX root

02

Old MINIX

80

XENIX usr

03

Linux/MINUX

81

DOS 16-bit ⇐32M

04

Linux swap

82

Extended

05

Linux native

83

DOS 16-bit >=32

06

Linux extended

85

OS/2 HPFS

07

Amoeba

93

AIX

08

Amoeba BBT

94

AIX bootable

09

BSD/386

a5

OS/2 Boot Manager

0a

OpenBSD

a6

Win95 FAT32

0b

NEXTSTEP

a7

Win95 FAT32 (LBA)

0c

BSDI fs

b7

Win95 FAT16 (LBA)

0e

BSDI swap

b8

Win95 Extended (LBA)

0f

Syrinx

c7

Venix 80286

40

CP/M

db

Novell

51

DOS access

e1

PReP Boot

41

DOS R/O

e3

GNU HURD

63

DOS secondary

f2

Novell Netware 286

64

BBT

ff

Partitions Within Partitions - An Overview of Extended Partitions

In case four partitions are insufficient for your needs, you can use extended partitions to create up additional partitions. You do this by setting the type of a partition to "Extended".

An extended partition is like a disk drive in its own right - it has its own partition table which points to one or more partitions (now called logical partitions, as opposed to the four primary partitions) contained entirely within the extended partition itself. Disk Drive With Extended Partition, shows a disk drive with one primary partition and one extended partition containing two logical partitions (along with some unpartitioned free space).

Image of a disk drive with an extended partition.
Kuva 7. Disk Drive With Extended Partition

As this figure implies, there is a difference between primary and logical partitions - there can only be four primary partitions, but there is no fixed limit to the number of logical partitions that can exist. However, due to the way in which partitions are accessed in Linux, no more than 12 logical partitions should be defined on a single disk drive.

GUID Partition Table (GPT)

GUID Partition Table (GPT) is a newer partitioning scheme based on using Globally Unique Identifiers (GUID). GPT was developed to cope with limitations of the MBR partition table, especially with the limited maximum addressable storage space of a disk. Unlike MBR, which is unable to address storage space larger than 2.2 terabytes, GPT can be used with hard disks larger than this; the maximum addressable disk size is 2.2 zettabytes. In addition, GPT by default supports creating up to 128 primary partitions. This number could be extended by allocating more space to the partition table.

GPT disks use logical block addressing (LBA) and the partition layout is as follows:

 • To preserve backward compatibility with MBR disks, the first sector (LBA 0) of GPT is reserved for MBR data and it is called "protective MBR".

 • The primary GPT header begins on the second logical block (LBA 1) of the device. The header contains the disk GUID, the location of the primary partition table, the location of the secondary GPT header, and CRC32 checksums of itself and the primary partition table. It also specifies the number of partition entries of the table.

 • The primary GPT table includes, by default, 128 partition entries, each with an entry size 128 bytes, its partition type GUID and unique partition GUID.

 • The secondary GPT table is identical to the primary GPT table. It is used mainly as a backup table for recovery in case the primary partition table is corrupted.

 • The secondary GPT header is located on the last logical sector of the disk and it can be used to recover GPT information in case the primary header is corrupted. It contains the disk GUID, the location of the secondary partition table and the primary GPT header, CRC32 checksums of itself and the secondary partition table, and the number of possible partition entries.

There must be a BIOS boot partition for the boot loader to be installed successfully onto a disk that contains a GPT (GUID Partition Table). This includes disks initialized by Anaconda. If the disk already contains a BIOS boot partition, it can be reused.

Strategies for Disk Repartitioning

There are several different ways that a disk can be repartitioned. This section discusses the following possible approaches:

 • Unpartitioned free space is available

 • An unused partition is available

 • Free space in an actively used partition is available

Note that this section discusses the aforementioned concepts only theoretically and it does not include any procedures showing how to perform disk repartitioning step-by-step. Such detailed information are beyond the scope of this document.

Keep in mind that the following illustrations are simplified in the interest of clarity and do not reflect the exact partition layout that you encounter when actually installing Fedora.

Using Unpartitioned Free Space

In this situation, the partitions already defined do not span the entire hard disk, leaving unallocated space that is not part of any defined partition. Disk Drive with Unpartitioned Free Space, shows what this might look like.

Image of a disk drive with unpartitioned free space
Kuva 8. Disk Drive with Unpartitioned Free Space

In the above example, 1 represents an undefined partition with unallocated space and 2 represents a defined partition with allocated space.

An unused hard disk also falls into this category. The only difference is that all the space is not part of any defined partition.

In any case, you can create the necessary partitions from the unused space. Unfortunately, this scenario, although very simple, is not very likely (unless you have just purchased a new disk just for Fedora). Most pre-installed operating systems are configured to take up all available space on a disk drive (see Using Free Space from an Active Partition).

Using Space from an Unused Partition

In this case, maybe you have one or more partitions that you do not use any longer. Disk Drive with an Unused Partition, illustrates such a situation.

Image of a disk drive with an unused partition
Kuva 9. Disk Drive with an Unused Partition

In the above example, 1 represents an unused partition and 2 represents reallocating an unused partition for Linux.

In this situation, you can use the space allocated to the unused partition. You first must delete the partition and then create the appropriate Linux partition(s) in its place. You can delete the unused partition and manually create new partitions during the installation process.

Using Free Space from an Active Partition

This is the most common situation. It is also, unfortunately, the hardest to handle. The main problem is that, even if you have enough free space, it is presently allocated to a partition that is already in use. If you purchased a computer with pre-installed software, the hard disk most likely has one massive partition holding the operating system and data.

Aside from adding a new hard drive to your system, you have two choices:

Destructive Repartitioning

In this case, the single large partition is deleted and several smaller ones are created instead. Any data held in the original partition is destroyed. This means that making a complete backup is necessary. It is highly recommended to make two backups, use verification (if available in your backup software), and try to read data from the backup before deleting the partition.

If an operating system was installed on that partition, it must be reinstalled if you want to use that system as well. Be aware that some computers sold with pre-installed operating systems may not include the installation media to reinstall the original operating system. You should check whether this applies to your system is before you destroy your original partition and its operating system installation.

After creating a smaller partition for your existing operating system, you can reinstall software, restore your data, and start the installation. Disk Drive Being Destructively Repartitioned shows this being done.

Image of a disk drive being destructively repartitioned
Kuva 10. Disk Drive Being Destructively Repartitioned

In the above example, 1 represents before and 2 represents after.

Any data previously present in the original partition is lost.

Non-Destructive Repartitioning

With non-destructive repartitioning you execute a program that makes a big partition smaller without losing any of the files stored in that partition. This method is usually reliable, but can be very time-consuming on large drives.

While the process of non-destructive repartitioning is rather straightforward, there are three steps involved:

 1. Compress and backup existing data

 2. Resize the existing partition

 3. Create new partition(s)

Each step is described further in more detail.

Compress Existing Data

As the following figure shows, the first step is to compress the data in your existing partition. The reason for doing this is to rearrange the data such that it maximizes the available free space at the "end" of the partition.

Image of a disk drive being compressed
Kuva 11. Disk Drive Being Compressed

In the above example, 1 represents before and 2 represents after.

This step is crucial. Without it, the location of the data could prevent the partition from being resized to the extent desired. Note also that, for one reason or another, some data cannot be moved. If this is the case (and it severely restricts the size of your new partition(s)), you may be forced to destructively repartition your disk.

Resize the Existing Partition

Disk Drive with Partition Resized shows the actual resizing process. While the actual result of the resizing operation varies depending on the software used, in most cases the newly freed space is used to create an unformatted partition of the same type as the original partition.

Image of a disk drive with a resized partition
Kuva 12. Disk Drive with Partition Resized

In the above example, 1 represents before and 2 represents after.

It is important to understand what the resizing software you use does with the newly freed space, so that you can take the appropriate steps. In the case illustrated here, it would be best to delete the new DOS partition and create the appropriate Linux partition(s).

Create new partition(s)

As the previous step implied, it may or may not be necessary to create new partitions. However, unless your resizing software is Linux-aware, it is likely that you must delete the partition that was created during the resizing process. Disk Drive with Final Partition Configuration, shows this being done.

Image of a disk drive with final partition configuration
Kuva 13. Disk Drive with Final Partition Configuration

In the above example, 1 represents before and 2 represents after.

Partition Naming Schemes and Mount Points

A common source of confusion for users unfamiliar with Linux is the matter of how partitions are used and accessed by the Linux operating system. In DOS/Windows, it is relatively simple: Each partition gets a "drive letter." You then use the correct drive letter to refer to files and directories on its corresponding partition. This is entirely different from how Linux deals with partitions and, for that matter, with disk storage in general. This section describes the main principles of partition naming scheme and the way how partitions are accessed in Fedora.

Partition Naming Scheme

Linux uses a naming scheme that is file-based, with file names in the form of /dev/xxyN.

Device and partition names consist of the following:

/dev/

This is the name of the directory in which all device files reside. Because partitions reside on hard disks, and hard disks are devices, the files representing all possible partitions reside in /dev/.

xx

The first two letters of the partition name indicate the type of device on which the partition resides, usually sd.

y

This letter indicates which device the partition is on. For example, /dev/sda for the first hard disk, /dev/sdb for the second, and so on.

N

The final number denotes the partition. The first four (primary or extended) partitions are numbered 1 through 4. Logical partitions start at 5. So, for example, /dev/sda3 is the third primary or extended partition on the first hard disk, and /dev/sdb6 is the second logical partition on the second hard disk.

Even if your system can identify and refer to all types of disk partitions, it might not be able to read the file system and therefore access stored data on every partition type. However, in many cases, it is possible to successfully access data on a partition dedicated to another operating system.

Disk Partitions and Mount Points

Each partition is used to form part of the storage necessary to support a single set of files and directories. This is done by associating a partition with a directory through a process known as mounting. Mounting a partition makes its storage available starting at the specified directory (known as a mount point).

For example, if partition /dev/sda5 is mounted on /usr/, that would mean that all files and directories under /usr/ physically reside on /dev/sda5. So the file /usr/share/doc/FAQ/txt/Linux-FAQ would be stored on /dev/sda5, while the file /etc/gdm/custom.conf would not.

Continuing the example, it is also possible that one or more directories below /usr/ would be mount points for other partitions. For instance, a partition (say, /dev/sda7) could be mounted on /usr/local/, meaning that /usr/local/man/whatis would then reside on /dev/sda7 rather than /dev/sda5.

How Many Partitions?

At this point in the process of preparing to install Fedora, you should give some consideration to the number and size of the partitions to be used by your new operating system. However, there is no one right answer to this question. It depends on your needs and requirements.

Unless you have a reason for doing otherwise, you should at least create a /boot partition and a / (root) partition. Depending on your system’s hardware specifications, additional partitions may be necessary, such as /boot/efi for 64-bit AMD and Intel systems with UEFI firmware, a biosboot partition for AMD and Intel systems with a GUID Partition Table (GPT) label on the system disk, or a PReP Boot partition on IBM Power Systems servers.

See Recommended Partitioning Scheme for more information about the recommended partitioning scheme.