Documentation for a newer release is available. View Latest

Asennuspalvelimen määrittäminen

Tämä liite on tarkoitettu käyttäjille, joilla on aikaisempaa Linux-kokemusta. Jos olet uusi käyttäjä, saatat haluta ennemmin asentaa käyttämällä minimaalikäynnistysmediaa tai jakelu-DVD:tä.

PXE-asennuksen yleiskatsaus

Preboot Execution Environment tai PXE on tekniikka, jonka avulla tietokoneet voivat käynnistyä suoraan verkon kautta tarjotuista resursseista. Fedoran asentaminen verkon kautta tarkoittaa, että sinun ei tarvitse luoda mediaa, ja voit asentaa useisiin tietokoneisiin tai virtuaalikoneeseen samanaikaisesti. Prosessi sisältää useita komponentteja ja ominaisuuksia, jotka toimivat yhdessä tarvittavien resurssien tarjoamiseksi.

PXE-yhteensopiva tietokone

Useimmissa nykyaikaisissa tietokoneissa on verkkokäynnistysmahdollisuus. Yleensä käynnistyksen aikana painettava toimintonäppäin tuo esiin käynnistysvalikon. Valvomattomaan hallintaan suunnitelluissa ympäristöissä järjestelmät määritetään usein yrittämään ensin käynnistystä verkosta ja sitten paikallisesta tallennustilasta, ja asennuspalvelin on määritetty tarjoamaan asennusta vain tarvittaessa. Tietokoneen käyttöoppaassa on tarkat ohjeet käynnistysprioriteettien asettamiseen.

DHCP-palvelin

Kun järjestelmä pyytää osoitetta verkkokäynnistyksen aikana, DHCP-palvelin ilmoittaa myös käynnistettävien tiedostojen sijainnin. Verkossa tulisi olla vain yksi DHCP-palvelin.

TFTP-palvelin

Koska käynnistystä edeltävä ympäristö on hyvin yksinkertainen, tiedostot on annettava hyvin yksinkertaisella tavalla. Trivial File Transfer Protocol eli TFTP tarjoaa järjestelmälle käynnistyslataimen, joka tarvitaan asennuksen jatkamiseen.

Käynnistyksenlataaja

Koska käyttöjärjestelmän käynnistäminen on liian monimutkaista käynnistystä edeltävään ympäristöön, ytimen ja siihen liittyvät tiedostot ladataan käynnistyslataimella. Se tarjoaa myös konfigurointitietoja asentajalle ja voi tarjota valikon, josta voit valita eri kokoonpanoista.

Kernel ja Initramfs

Kernel on minkä tahansa Linux-käyttöjärjestelmän ydin, ja initramfs tarjoaa kernelille tarvittavat työkalut ja resurssit. Nämä tiedostot tulee myös tftp-palvelimelta.

Paketin asennuslähde

Fedora-asennuslähde on oltava käytettävissä asennusta varten. Tämän osion esimerkki käyttää julkisia Fedora-peilejä asennusten lähteenä, mutta voit myös käyttää NFS:n, FTP:n tai HTTP:n tarjoamaa repoa paikallisessa verkossa. Asennuslähteet voidaan määrittää käyttämällä inst.repo= käynnistysvaihtoehtoa; Katso lisätietoja kohdasta Asennuslähteen määrittäminen.

DHCP-palvelimen asetukset

dhcpd:n asennus ja konfigurointi
 1. Asenna dhcp-palvelinpaketti.

  # dnf install dhcp
 2. Luo yksinkertainen konfiguraatio dhcp-palvelimelle tiedostoon /etc/dhcp/dhcpd.conf

  subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  authoritative;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
  ddns-update-style none;
  
  option domain-name-servers 192.168.1.1;
  option routers 192.168.1.1;
  
  }
 3. Testaa kokoonpanosi ja korjaa havaitsemasi ongelmat.

  systemctl start dhcpd
  journalctl --unit dhcpd --since -2m --follow
 4. Add entries to point clients to their bootloader and the server that provides it to your subnet configuration in /etc/dhcp/dhcpd.conf. Because DHCP clients provide the server with identifying information along with their address request, BIOS clients and UEFI clients can each be directed to the correct bootloader.

  # refer to RFC4578 for possible arch option values
  option arch code 93 = unsigned integer 16;
  
  subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  if option arch = 00:07 {
  filename "uefi/shim64.efi";
  } else {
  filename "pxelinux.0";
  }
  
  next-server 192.168.1.2;
  
  ...
 5. Käynnistä dhcp-palvelu uudelleen tarkistaaksesi asetukset ja tehdäksesi tarvittavat muutokset.

  systemctl restart dhcpd
  journalctl --unit dhcpd --since -2m --follow

Tftp-palvelimen asennus

Tftp-palvelimen asennus
 1. Asenna tftp-palvelinpaketti.

  # dnf install tftp-server
 2. Käynnistä ja ota käyttöön "tftp socket". "systemd" käynnistää automaattisesti "tftpd"-palvelun tarvittaessa.

  # systemctl start tftp.socket
  # systemctl enable tftp.socket

Käynnistyslatainten tarjoaminen ja konfigurointi PXE-asiakkaille

Käynnistyslataimen tiedostojen hakeminen
 1. Hae syslinux käynnistyslatain BIOS-asiakkaille.

  1. Asenna syslinux-paketti.

   # dnf install syslinux
  2. Luo hakemisto käynnistyslataustiedostoille ja aseta ne saataville sieltä.

   # mkdir -p /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg
   # cp /usr/share/syslinux/{pxelinux.0,menu.c32,vesamenu.c32,ldlinux.c32,libcom32.c32,libutil.c32} /var/lib/tftpboot/
 2. Hae käynnistyslataustiedostot UEFI-järjestelmille

  1. Asenna paketit shim-x64 ja grub2-efi-x64. Jos palvelimesi on BIOS-järjestelmä, sinun on asennettava paketit väliaikaisen asennuksen root:tiin. Niiden asentaminen suoraan BIOS-koneeseen yrittää määrittää järjestelmän UEFI-käynnistystä varten ja aiheuttaa ongelmia.

   # dnf install shim-x64 grub2-efi-x64 --installroot=/tmp/fedora --releasever 32
  2. Luo hakemisto käynnistyslataustiedostoille ja aseta ne saataville sieltä.

   # mkdir -p /var/lib/tftpboot/uefi
   # cp /tmp/fedora/boot/efi/EFI/fedora/{shimx64.efi,grubx64.efi} /var/lib/tftpboot/uefi/
Asiakkaan käynnistyslatainten konfigurointi
 1. Luo käynnistysvalikko BIOS-asiakkaille tiedostoon /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default.

  default vesamenu.c32
  prompt 1
  timeout 600
  
  label local
  menu label Boot from ^local drive
  menu default
  localboot 0xffff
  
  label linux
  menu label ^Install Fedora 32 64-bit
  kernel f32/vmlinuz
  append initrd=f32/initrd.img inst.stage2=https://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/32/Server/x86_64/os/ ip=dhcp
  
  label server
  menu label ^Install Fedora 32 ( Minimal Image )
  kernel f32/vmlinuz
  append initrd=f32/initrd.img inst.stage2=https://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/32/Server/x86_64/os/ ip=dhcp ks=https://example.com/fedora/kickstarts/minimal.ks
 2. Luo käynnistysvalikko UEFI-asiakkaille tiedostoon /var/lib/tftpboot/uefi/grub.cfg.

  function load_video {
  	insmod efi_gop
  	insmod efi_uga
  	insmod video_bochs
  	insmod video_cirrus
  	insmod all_video
  }
  
  load_video
  set gfxpayload=keep
  insmod gzio
  
  menuentry 'Exit this grub' {
      exit
  }
  
  menuentry 'Install Fedora 64-bit' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os {
  	linuxefi f32/vmlinuz ip=dhcp inst.repo=https://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/32/Server/x86_64/os/
  	initrdefi f32/initrd.img
  }
  
  menuentry 'Install Fedora 32 Server' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os {
  	kernel f32/vmlinuz
  	append initrd=f32/initrd.img inst.repo=https://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/32/Server/x86_64/os/ ip=dhcp ks=https://git.fedorahosted.org/cgit/spin-kickstarts.git/plain/fedora-install-server.ks?h=f21
  }

Kernelin ja initrd:n hakeminen

Kernelin ja initrd:n lataaminen
 1. Luo tiedostoille hakemisto.

  # mkdir -p /var/lib/tftpboot/f32
 2. Lataa kernel.

  # wget https://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/32/Server/x86_64/os/images/pxeboot/vmlinuz -O /var/lib/tftpboot/f32/vmlinuz
 3. Lataa initrd

  # wget https://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/32/Server/x86_64/os/images/pxeboot/initrd.img -O /var/lib/tftpboot/f32/initrd.img

Asennuslähteiden tarjoaminen

Tämän osion esimerkit käyttävät julkisia Fedora-peilejä pakettilähteenä. Saadaksesi nopeampia asennuksia useiden laitteiden asentamisiin tai eristettyihin ympäristöihin voit ylläpitää paikallista asennuslähdettä.

Fedora Infrastructure maintains instructions for a configuring a local mirror at https://fedoraproject.org/wiki/Infrastructure/Mirroring. The preferred method for providing repositories is via HTTP, and you can refer to the Fedora System Administrator’s Guide, available at https://docs.fedoraproject.org/, to configure httpd.

Edistyneet verkkoasennukset Cobblerilla

Monimutkaisempia ympäristöjä varten Fedora tarjoaa cobbler-asennuspalvelimen. Tehtävät, kuten aloituskokoonpanojen hallinta, asennuslähteiden koordinointi, dns-tietueiden, dhcp-palvelimien ja jopa puppet-luetteloiden ylläpito, automatisoidaan tehokkaasti käyttämällä cobbler.

Vaikka kaikkien cobblerin tarjoamien ominaisuuksien hyödyntäminen voi olla suhteellisen yksinkertaista, tämän tehokkaan työkalun kaikki toiminnot ovat liian laajat dokumentoitavaksi tässä oppaassa. Cobbler-yhteisö tarjoaa dokumentaatiota https://cobbler.github.io/ Fedora-asennuslähteessä olevien pakettien lisäksi.

Vaihtoehtoisesti saatat olla kiinnostunut myös Foremanista. Löydät viralliset asiakirjat sekä lataukset projektin verkkosivustolta https://www.theforeman.org/.