Documentation for a newer release is available. View Latest

Vianmääritys

Tässä luvussa on ohjeita siitä, kuinka saada apua, kun jokin menee pieleen. Siinä käsitellään myös joitain yleisiä asennusongelmia ja niiden ratkaisuja.

Avun saaminen

Internetissä on monia paikkoja, joista voi olla apua, kun kohtaat ongelman, jota ei ole kuvattu tässä luvussa: keskustelupalstat, blogit, IRC ja paljon muita. Jotkut suosituimmista paikoista, joista voit löytää apua, ovat:

 • linkki:https://ask.fedoraproject.org/en/questions/[Kysy Fedoralta] - Fedoran tietokanta, saatavilla useilla kielillä

 • #fedora IRC-kanava linkissä:https://libera.chat/[Libera-pikakeskustelu] - yksi tärkeimmistä Fedora-käyttäjien käyttämistä IRC-kanavista, vain englanniksi

 • Fedora Project Wiki - Fedora-projektin virallinen Wiki

 • Stack Exchange - englanninkielinen kysymys- ja vastaus keskustelu, joka ei ole vain Fedoraan liittyvä

Yllä oleva luettelo ei suinkaan ole täydellinen - voit löytää apua myös monista muista paikoista. Lisätietoja käytettävissä olevista resursseista, kuten IRC-kanavista ja postituslistoista, on saatavilla https://fedoraproject.org/wiki/Communicating_and_getting_help.

Ennen kuin aloitat uuden keskustelun tai pyydät apua keneltäkään IRC:ssä, sinun tulee aina tehdä tutkimusta itse. Jos kohtaat ongelman, on yleensä hyvä mahdollisuus, että joku muu törmäsi samaan ongelmaan ennen sinua ja julkaisi ratkaisun jossain. Keskustelun avaaminen jostakin jo muualla selitetystä asiasta tai yleisen kysymyksen esittäminen, johon on vastattu monta kertaa aiemmin, ei todennäköisesti johda ystävälliseen, rakentavaan vastaukseen.

Kun pyydät apua asennukseen liittyvien ongelmien vianmäärityksessä, sinua saatetaan pyytää toimittamaan asennusohjelman luomia lokitiedostoja. Alla olevissa osioissa kerrotaan, mitkä tiedostot luodaan, mikä niiden sisältö on ja kuinka ne siirretään asennusjärjestelmästä.

Asennuksen aikana luodut lokitiedostot

Virheenkorjausta varten Anaconda kirjaa asennustoiminnot tiedostoihin /tmp-hakemistossa. Nämä tiedostot on lueteltu seuraavassa taulukossa.

Table 1. Lokitiedostot ja niiden sisältö
Lokitiedosto Sisältö

/tmp/anaconda.log

yleiset Anaconda viestit

/tmp/program.log

kaikki asennuksen aikana ajetut ulkoiset ohjelmat

/tmp/storage.log

laajat tallennusmoduulitiedot

/tmp/packaging.log

rpm paketin asennusviestit

/tmp/syslog

laitteistoon liittyvät järjestelmäviestit

Jos asennus epäonnistuu, näiden tiedostojen viestit yhdistetään tiedostoon /tmp/anaconda-tb-identifier, jossa identifier on satunnainen merkkijono.

Lokitiedostojen siirtäminen asennusjärjestelmästä

Kaikki kohdassa Asennuksen aikana luodut lokitiedostot kuvatut tiedostot sijaitsevat asennusohjelman RAM-levyllä, mikä tarkoittaa, että niitä ei tallenneta pysyvästi ja ne katoavat, kun järjestelmä sammutetaan. Jos haluat tallentaa ne pysyvästi, kopioi ne toiseen verkon järjestelmään käyttämällä scp asennusohjelmaa suorittavassa järjestelmässä tai kopioi ne asennettuun tallennuslaitteeseen (kuten USB-muistitikulle). Yksityiskohdat lokitiedostojen siirtämisestä ovat alla. Huomaa, että jos käytät USB-muistitikkua tai muuta siirrettävää tietovälinettä, varmista, että varmuuskopioit kaikki sen tiedot ennen toimenpiteen aloittamista.

Lokitiedostojen siirtäminen USB-asemaan

 1. Paina asennettavassa järjestelmässä Ctrl+Alt+F2 päästäksesi komentotulkkikehotteeseen. Kirjaudut sisään root-tilille ja pääset käyttämään asennusohjelman väliaikaista tiedostojärjestelmää.

 2. Liitä USB-muistitikku järjestelmään ja suorita komento dmesg. Näkyviin tulee loki, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot kaikista viimeaikaisista tapahtumista. Tämän lokin alaosassa näet joukon viestejä, jotka johtuvat juuri liittämäsi USB-muistitikulta. Se näyttää seuraavanlaiselta rivijoukolta:

  [ 170.171135] sd 5:0:0:0: [sdb] Liitetty siirrettävä SCSI-levy

  Huomaa yhdistetyn laitteen nimi - yllä olevassa esimerkissä, se on sdb.

 3. Siirry hakemistoon /mnt ja luo siellä uusi hakemisto, joka toimii USB-aseman asennuskohteena. Hakemiston nimellä ei ole väliä; tässä esimerkissä käytetään nimeä usb.

  # mkdir usb
 4. Liitä USB-asema juuri luotuun hakemistoon. Huomaa, että useimmissa tapauksissa et halua liittää koko asemaa, vaan osion siihen. Siksi älä käytä nimeä sdb - käytä sen osion nimeä, johon haluat kirjoittaa lokitiedostot. Tässä esimerkissä käytetään nimeä sdb1.

  # mount /dev/sdb1 /mnt/usb

  Voit nyt varmistaa, että olet liitänyt oikean laitteen ja osion avaamalla sen ja luettelemalla sen sisällön – luettelon tulee vastata sitä, mitä odotat asemassa olevan.

  # cd /mnt/usb
  # ls
 5. Kopioi lokitiedostot liitettyyn laitteeseen.

  # cp /tmp/*log /mnt/usb
 6. Irrota USB-muistitikku. Jos saat virheilmoituksen, jonka mukaan kohde on varattu, vaihda työhakemistosi liitoskohdan ulkopuolelle (esimerkiksi /).

  # umount /mnt/usb

Asennuksen lokitiedostot ovat nyt tallennettu USB-muistitikulle.

Lokitiedostojen siirto verkon kautta

 1. Paina asennettavassa järjestelmässä Ctrl+Alt+F2 päästäksesi komentotulkkikehotteeseen. Kirjaudut sisään root-tilille ja pääset käyttämään asennusohjelman väliaikaista tiedostojärjestelmää.

 2. Siirry hakemistoon /tmp, jossa lokitiedostot sijaitsevat:

  # cd /tmp
 3. Kopioi lokitiedostot toiseen koneeseen verkossa komennolla scp:

  # scp *log @:

  Korvaa <käyttäjä> kohdejärjestelmän kelvollisella käyttäjänimellä, <osoite> kohdejärjestelmän osoitteella tai isäntänimellä ja <polku> polulla hakemistoon, johon haluat tallentaa lokitiedostot. Jos esimerkiksi haluat kirjautua sisään käyttäjänä "john" järjestelmään, jonka IP-osoite on 192.168.0.122, ja sijoittaa lokitiedostot kyseisen koneen hakemistoon /home/john/logs/, komento on:

  # scp *log john@192.168.0.122:/home/john/logs/

  Kun muodostat yhteyden kohdekoneeseen ensimmäistä kertaa, saatat nähdä seuraavankaltaisen viestin:

  The authenticity of host '192.168.0.122 (192.168.0.122)' can't be established.
  ECDSA key fingerprint is a4:60:76:eb:b2:d0:aa:23:af:3d:59:5c:de:bb:c4:42.
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

  Type yes and press Enter to continue. Then, provide a valid password when prompted. The files will start transferring to the specified directory on the target system.

Asennuksen lokitiedostot tallennetaan nyt pysyvästi kohdejärjestelmään ja ovat luettavissa.

Ongelma asennuksen aloittamisessa

Ongelmia graafisen asennuksen käynnistämisessä

Joillakin näytönohjaimilla varustetuissa järjestelmissä on ongelmia graafisen asennusohjelman käynnistämisessä. Jos asennusohjelma ei toimi oletusasetuksilla, se yrittää käynnistyä alhaisemman resoluution tilassa. Jos sekin epäonnistuu, asennusohjelma yrittää käynnistyä tekstitilassa.

Näyttöongelmiin on useita mahdollisia ratkaisuja, joista useimpiin liittyy mukautettujen käynnistysasetusten määrittäminen. Lisätietoja on kohdassa Asennusjärjestelmän määrittäminen käynnistysvalikossa.

Käytä perusgrafiikkatilaa

Voit yrittää suorittaa asennuksen perusnäytönohjaimen avulla. Voit tehdä tämän muokkaamalla asennusohjelman käynnistysasetuksia ja liittämällä inst.xdriver=vesa komentorivin loppuun.

Määritä näytön tarkkuus manuaalisesti

Jos asennusohjelma ei tunnista näytön tarkkuutta, voit ohittaa automaattisen tunnistuksen ja määrittää sen manuaalisesti. Voit tehdä tämän lisäämällä käynnistysvalikon inst.resolution=x-vaihtoehdon, jossa x on näytön resoluutio (esimerkiksi 1024x768 ).

Käytä vaihtoehtoista videoohjainta

Voit myös yrittää määrittää mukautetun videoohjaimen ohittaen asennusohjelman automaattisen tunnistuksen. Määritä ohjain käyttämällä inst.xdriver=x vaihtoehtoa, jossa x on laiteohjain, jota haluat käyttää (esimerkiksi `nouveau `).

Jos mukautetun videoohjaimen määrittäminen ratkaisee kohtaamasi ongelma, sinun tulee ilmoittaa siitä virheenä osoitteessa https://bugzilla.redhat.com Anaconda-komponentin alla. Anacondan pitäisi pystyä tunnistamaan laitteistosi automaattisesti ja käyttämään asianmukaista ohjainta ilman sinun apuasi.

Suorita asennus VNC:a käyttäen

If the above options fail, you can use a separate system to access the graphical installation over the network, using the Virtual Network Computing (VNC) protocol. For details on installing using VNC, see Installing Using VNC.

Sarjakonsolia ei havaittu

Joissakin tapauksissa asennuksen yrittäminen tekstitilassa sarjakonsolin avulla johtaa siihen, että konsoli ei näytä tulosta. Tämä tapahtuu järjestelmissä, joissa on näytönohjain, mutta näyttö ei ole kytkettynä. Jos Anaconda havaitsee näytönohjaimen, se yrittää käyttää sitä näyttämään tulosta, vaikka näyttöä ei olisi liitetty siihen.

If you want to perform a text-based installation on a serial console, use the inst.text and console= boot options. See Boot Options for more details.

Ongelma asennuksen aikana

Levyjä ei havaittu

Asennuskohde-näytön alareunaan saattaa ilmestyä seuraava virhesanoma: Ei levyjä havaittu. Sammuta tietokone, kytke vähintään yksi levy ja käynnistä uudestaan suorittaaksesi asennus loppuun.

Viesti osoittaa, että Anaconda ei löytänyt kirjoitettavaa tallennuslaitetta, johon voisi asentaa. Varmista siinä tapauksessa ensin, että järjestelmässäsi on liitettynä vähintään yksi tallennuslaite.

Jos järjestelmäsi käyttää laitteisto-RAID-ohjainta, varmista, että ohjain on määritetty oikein ja että se toimii. Katso ohjeet ohjaimesi dokumentaatiosta.

If you are installing into one or more iSCSI devices and there is no local storage present on the system, make sure that all required LUNs (Logical Unit Numbers) are being presented to the appropriate HBA (Host Bus Adapter).

If you made sure you have a connected and properly configured storage device and the message still appears after you reboot the system and start the installation again, it means that the installation program failed to detect the storage. In most cases this message appears when you attempt to install on an SCSI device which has not been recognized by the installation program.

Problems After Installation

Resetting the Root Password

If you lost the root password to the system and you have access to the boot loader, you can reset the password by editing the GRUB2 configuration.

Resetting the Root Password
 1. Boot your system and wait until the GRUB2 menu appears.

 2. In the boot loader menu, highlight any entry and press e to edit it.

 3. Find the line beginning with linux. At the end of this line, append the following:

  init=/bin/sh
 4. Press F10 or Ctrl+X to boot the system using the options you just edited.

  Once the system boots, you will be presented with a shell prompt without having to enter any user name or password:

  sh-4.2#
 5. Load the installed SELinux policy:

  sh-4.2# /usr/sbin/load_policy -i
 6. Execute the following command to remount your root partition:

  sh4.2# mount -o remount,rw /
 7. Reset the root password:

  sh4.2# passwd root

  When prompted to, enter your new root password and confirm by pressing the Enter key. Enter the password for the second time to make sure you typed it correctly and confirm with Enter again. If both passwords match, a message informing you of a successful root password change will appear.

 8. Remount the root partition again, this time as read-only:

  sh4.2# mount -o remount,ro /
 9. Reboot the system. From now on, you will be able to log in as the root user using the new password set up during this procedure.

Are You Unable to Boot With Your RAID Card?

If you have performed an installation and cannot boot your system properly, you may need to reinstall and partition your system’s storage differently.

Some BIOS types do not support booting from RAID cards. After you finish the installation and reboot the system for the first time, a text-based screen showing the boot loader prompt (for example, grub>) and a flashing cursor may be all that appears. If this is the case, you must repartition your system and move your /boot partition and the boot loader outside the RAID array. The /boot partition and the boot loader must be on the same drive.

Once these changes have been made, you should be able to finish your installation and boot the system properly. For more information about partitioning, see Installation Destination.

Trouble With the Graphical Boot Sequence

After you finish the installation and reboot your system for the first time, it is possible that the system stops responding during the graphical boot sequence, requiring a reset. In this case, the boot loader is displayed successfully, but selecting any entry and attempting to boot the system results in a halt. This usually means a problem with the graphical boot sequence; to solve this issue, you must disable graphical boot. To do this, temporarily alter the setting at boot time before changing it permanently.

Disabling Graphical Boot Temporarily
 1. Start your computer and wait until the boot loader menu appears. If you set your boot loader timeout period to 0, hold down the Esc key to access it.

 2. When the boot loader menu appears, use your cursor keys to highlight the entry you want to boot and press the e key to edit this entry’s options.

 3. In the list of options, find the kernel line - that is, the line beginning with the keyword linux (or, in some cases, linux16 or linuxefi). On this line, locate the rhgb option and delete it. The option may not be immediately visible; use the cursor keys to scroll up and down.

 4. Press F10 or Ctrl+X to boot your system with the edited options.

If the system started successfully, you can log in normally. Then you will need to disable the graphical boot permanently - otherwise you will have to perform the previous procedure every time the system boots. To permanently change boot options, do the following.

Disabling Graphical Boot Permanently
 1. Log in to the root account using the su - command:

  $ su -
 2. Open the /etc/default/grub configuration file using a plain text editor such as vim.

 3. Within the grub file, locate the line beginning with GRUB_CMDLINE_LINUX. The line should look similar to the following:

  GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=rhel/root rd.md=0 rd.dm=0 vconsole.keymap=us $([ -x /usr/sbin/rhcrashkernel-param ] && /usr/sbin/rhcrashkernel-param || :) rd.luks=0 vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=vg_rhel/swap rhgb quiet"

  On this line, delete the rhgb option.

 4. Save the edited configuration file.

 5. Refresh the boot loader configuration by executing the following command:

  # grub2-mkconfig --output=/boot/grub2/grub.cfg

After you finish this procedure, you can reboot your computer. Fedora will not use the graphical boot sequence any more. If you wish to enable graphical boot, follow the same procedure, add the rhgb option to the GRUB_CMDLINE_LINUX line in the /etc/default/grub file and refresh the boot loader configuration again using the grub2-mkconfig command.

See the Fedora System Administrator’s Guide for more information about working with the GRUB2 boot loader.

Booting into a Graphical Environment

If you have installed the X Window System and a desktop environment such as GNOME, but are not seeing a graphical desktop environment once you log into your system, you can start it manually using the startx command. Note, however, that this is just a one-time fix and does not change the log in process for future log ins.

To set up your system so that you can log in at a graphical login screen, you must change the default systemd target to graphical.target. When you are finished, reboot the computer. You will presented with a graphical login prompt after the system restarts.

Setting Graphical Login as Default
 1. Open a shell prompt. If you are in your user account, become root by typing the su - command.

 2. Change the default target to graphical.target. To do this, execute the following command:

  # systemctl set-default graphical.target

Graphical login is now enabled by default - you will be presented with a graphical login prompt after the next reboot. If you want to reverse this change and keep using the text-based login prompt, execute the following command as root:

# systemctl set-default multi-user.target

For more information about targets in systemd, see the Fedora System Administrator’s Guide.

No Graphical User Interface Present

If you are having trouble getting X (the X Window System) to start, it is possible that it has not been installed. Some of the pre-set base environments you can select during the installation, such as Minimal install or Web Server, do not include a graphical interface - it has to be installed manually.

If you want X, you can install the necessary packages after the installation using the DNF package manager. For example, to install GNOME, use dnf install gnome-shell as root.

X Server Crashing After User Logs In

If you are having trouble with the X server crashing when a user logs in, one or more of your file systems may be full (or nearly full). To verify that this is the problem you are experiencing, execute the following command:

$ df -h

The output will help you diagnose which partition is full - in most cases, the problem will be on the /home partition. A sample output of the df command may look similar to the following:

Filesystem                 Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_rhel-root           20G 6.0G  13G 32% /
devtmpfs                  1.8G   0 1.8G  0% /dev
tmpfs                    1.8G 2.7M 1.8G  1% /dev/shm
tmpfs                    1.8G 1012K 1.8G  1% /run
tmpfs                    1.8G   0 1.8G  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                    1.8G 2.6M 1.8G  1% /tmp
/dev/sda1                  976M 150M 760M 17% /boot
/dev/dm-4                  90G  90G   0 100% /home

In the above example, you can see that the /home partition is full, which causes the crash. You can make some room on the partition by removing unneeded files. After you free up some disk space, start X using the startx command.

For additional information about df and an explanation of the options available (such as the -h option used in this example), see the df(1) man page.

Is Your RAM Not Being Recognized?

In some cases the kernel does not recognize all of your memory (RAM), which causes the system to use less memory than is installed. You can find out how much RAM is being utilized using the free -m command. If the displayed total amount of memory does not match your expectations, it is likely that at least one of your memory modules is faulty. On BIOS-based systems, you can use the Memtest86+ utility to test your system’s memory - see Loading the Memory (RAM) Testing Mode for details.

If you have 4GB or more memory installed, but Fedora only shows around 3.5GB or 3.7GB, you have probably installed a 32-bit version of Fedora on a 64bit kernel. For modern systems, use the 64-bit (x86_64) version.

Some hardware configurations have a part of the system’s RAM reserved and unavailable to the main system. Notably, laptop computers with integrated graphics cards will reserve some memory for the GPU. For example, a laptop with 4 GB of RAM and an integrated Intel graphics card will show only roughly 3.7 GB of available memory, even with a 64-bit system.

Additionally, the kdump crash kernel dumping mechanism reserves some memory for the secondary kernel used in case of the primary kernel crashing. This reserved memory will also not be displayed as available when using the free command. For details about kdump and its memory requirements, see the Fedora System Administrator’s Guide.

If you made sure that your memory does not have any issues, you can try and set the amount of memory manually using the mem= kernel option.

Configuring the Memory Manually
 1. Start your computer and wait until the boot loader menu appears. If you set your boot loader timeout period to 0, hold down the Esc key to access it.

 2. When the boot loader menu appears, use your cursor keys to highlight the entry you want to boot and press the e key to edit this entry’s options.

 3. In the list of options, find the kernel line - that is, the line beginning with the keyword linux (or, in some cases, linux16). Append the following option to the end of this line:

  mem=xxM

  Replace xx with the amount of RAM you have in megabytes.

 4. Press F10 or Ctrl+X to boot your system with the edited options.

 5. Wait for the system to boot and log in. Then, open a command line and execute the free -m command again. If total amount of RAM displayed by the command matches your expectations, append the following to the line beginning with GRUB_CMDLINE_LINUX in the /etc/default/grub file to make the change permanent:

  mem=xxM

  Replace xx with the amount of RAM you have in megabytes.

 6. After you updated the file and saved it, refresh the boot loader configuration so that the change will take effect. Run the following command with root privileges:

  # grub2-mkconfig --output=/boot/grub2/grub.cfg

In /etc/default/grub, the above example would look similar to the following:

GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release.*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=rhel/root vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=rhel/swap $([ -x /usr/sbin/rhcrashkernel.param ] && /usr/sbin/rhcrashkernel-param || :) vconsole.keymap=us rhgb quiet mem=1024M"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

See the Fedora System Administrator’s Guide for more information about working with the GRUB2 boot loader.