Documentation for a newer release is available. View Latest

Opmerkelijke veranderingen voor ontwikkelaars

Deze sectie bevat veranderingen in Fedora 36 die relevant zijn voor ontwikkelaars. Gebruik het navigatietabblad aan de linkerkant om release-opmerkingen voor verschillende talen te bekijken.

GNU toolchain updates

Fedora 36 includes updates to the GNU Compiler Collection (gcc) version 12.

For a full list of changes to GCC 12, see the upstream release notes. For notes on porting your programs to GCC 12, see the porting document.