Documentation for a newer release is available. View Latest

Fedora 35 User Documentation

Dokumentacja Fedory tłumaczy, jak zainstalować i używać systemu operacyjnego Fedora oraz oprogramowania dołączonego przez Projekt Fedora.

This section contains three books about Fedora 35:

Projekt Dokumentacji Fedory aktywnie wspiera dokumentację dla dwóch ostatnich wydań Fedory. Zachowujemy jednocześnie na tej stronie starszą dokumentację dla celów historycznych i aby uhonorować ciężką pracę wielu autorów dokumentacji i jej tłumaczy. W 1997 roku Richard Stallman napisał:

"Największym niedoborem wolnych systemów operacyjnych nie jest samo oprogramowanie — jest to brak dobrych, wolnych podręczników, które moglibyśmy dodawać do tych systemów."[1]]

Dziękujemy wszystkim, którzy ciężko pracowali, by zmniejszyć ten niedobór w poprzednich wersjach Fedory.


1. Wolne Oprogramowanie i Wolne Podręczniki, dostępne pod linkiem:http://www.gnu.org/philosophy/free-doc.html[