Documentation for a newer release is available. View Latest

Dokumentace pro uživatele Fedora Linuxu

Dokumentační tým Fedory Verze F39 Last review: 2023-11-05

Dokumentace Fedory poskytuje svým rozsahem nikoliv malé množství informací, jak nainstalovat a používat operační systém Fedora a software balený Projektem Fedora. Fedora je velký projekt, z tohoto důvodu se v této části zaměřujeme na ("pouhý") základní výklad a odkazy na podrobnější dokumentaci různých podprojektů. Obzvláště máme na zřeteli pomoc novým uživatelům s jejich začátky s Fedorou.

Svobodný software dosáhl během minulých dekád mimořádného technického pokroku a rovněž vytvořil mimořádnou nabídku řešení. Pouze jedním takovým příkladem je server Apache, který se dnes používá na ohromném množství webů a zásobuje celý Internet informacemi. Tento pokrok rychle zastíní skutečnost, že Richard Stallman již v roce 1997 zdůraznil:

"Největším problémem svobodných operačních systémů není software – je to nedostatek dobrých volně šiřitelných příruček, které můžeme zařadit do těchto systémů.”[1]

Přesně v tomto duchu se dokumentační tým Fedory inspiruje pro často namáhavou a časově náročnou práci na naší dokumentaci.

Naleznete zde tyto informace:

Začínáme

Poprvé u Fedora Linuxu? Noví uživatelé zde naleznou mnoho informací, jak nastavit a provozovat Fedoru

Přechod na vyšší verzi

Máte edici, nebo spin, Fedora Linuxu již nastavenu a spuštěnu? Není nutné znovu instalovat (reinstalovat) váš systém, abyste používali novou verzi vydání. Fedora vkládá mnoho úsilí do zajištění spolehlivosti a plné automatizace aktualizace již zavedeného/fungujícího systému.

Poznámky k vydání Fedora Linuxu 39

Obsahují několik informací o nových či upravených vlastnostech současného vydání. Uživatelům se doporučuje projít si tyto informace, aby si zkontrolovali, zda se jich netýká některá ze změn nebo zda nejsou díky nové vlastnosti nyní schopni vyřešit problém

Poznámky k vydání Fedora Linuxu 38

Fedora podporuje nejnovější a právě jedno předchozí vydání. Zde uvádíme rychlý odkaz na poznámky k předchozímu vydání Fedora Linuxu.

V horním panelu lze vybrat poznámky ke starším vydáním.

Malá učebnice pro nováčky

Je pro vás Linux nový? Zde poskytujeme několik fakt, slovních pojmů a odkazů pro vaši základní orientaci.

Rovněž se můžete podívat do časopisu Fedora Magazine, který pravidelně uveřejňuje zajímavé články pro uživatele Fedory, od začátečníků po odborníky a od Raspberry Pi, přes desktopy a servery po cloud.

Jak získat pomoc

Existuje mnoho míst na Internetu, které vám pomohou, pokud se dostanete do problému nepopsaného v této kapitole: diskuzní fóra, blogy, IRC a mnoho dalších. Některá z nejoblíbenějších míst, kde lze nalézt pomoc:

 • Ask Fedora - "Zeptejte se Fedory" je komunitně spravovaná stránka s bází znalostí a otázek a odpovědí, dostupná v několika jazycích

 • Místnost #fedora na Fedora Chat - jedna z mnoha místností Matrix/kanálů IRC používaných uživateli Fedory, pouze v anglickém jazyce

 • Můžete se rovněž podívat do časopisu Fedora Magazine, který pravidelně uveřejňuje zajímavé články pro uživatele Fedory, ať již začátečníky či odborníky

 • Stack Exchange - tabule otázek a odpovědí, v anglickém jazyce, nikoliv jen o Fedoře

Výše uvedený seznam není zdaleka úplný - pomoc lze nalézt rovněž na mnoha dalších místech. Doplňující informace o dostupných zdrojích, jako např. kanály IRC a elektronické poštovní konference jsou k dispozici v https://fedoraproject.org/wiki/Communicating_and_getting_help.

Před tím, než otevřete novou diskuzi nebo požádáte někoho o pomoc na IRC, měli byste vždy nejdříve provést svůj vlastní průzkum. Obvykle existuje dobrá šance, že se stejným problémem, který máte, se setkal už někdo další před vámi a někde zveřejnil jeho řešení. Zahájení diskuze o něčem, co je již někde jinde vysvětleno, nebo dotaz na obvyklou otázku, která byla již několikrát zodpovězena v minulosti, pravděpodobně nepovede k přátelské, konstruktivní odpovědi.

Žádáte-li o pomoc s řešením problému souvisejícím s instalací systému, můžete být požádáni o poskytnutí záznamových souborů vytvořených instalačním programem. Chcete-li zjistit, jak nalézt vhodné záznamové soubory, obraťte se na příslušnou dokumentaci.

Staňte se součástí komunity

Fedora má pulzující komunitu. Místem setkání je fórum Fedora Discussion.

Fedora je ohromný projekt. Někteří z nás si dobře pamatují, když se poprvé začínali zapojovat do Fedory. Nebylo lehké získat přehled a nalézt způsob, jak přispět vlastním zájmem a dovednostmi tím nejlepším možným způsobem. Naštěstí máme nyní iniciativu, která zametá cestičku novým přispěvatelům a poskytuje určité vedení. Podívejte se na ''Nemáte ponětí, kde začít? Prostě zevlujte s námi!' a/nebo se přesuňte na aktivity 'Vítejte u Fedory'.

Jak nám můžete pomoci a na oplátku získat zpět lépe fungující Fedoru

Dokumentační projekt Fedory udržuje dokumentaci pouze pro současně aktuální a právě jedno předchozí vydání. Na těchto stránkách uchováváme rovněž starší dokumentaci pro historické účely, a také tím chceme poděkovat za štědrý příspěvek času a úsilí mnoha a mnoha autorů a překladatelů.

Prosíme, pomozte nám zdokonalit dokumentaci

Vždy a stále pracujeme, abychom zaktualizovali a dále vylepšovali tuto dokumentaci. Abychom tak mohli činit, spoléháme na zpětnou vazbu. Naleznete-li chyby, chybějící nebo jednoduše nerozumíte některým částem informací, a nebo máte návrh na vylepšení, nahlaste problém v našem dokumentačním repozitáři.

V hlášení:

 1. Poskytněte shrnutí chyby nebo vašeho návrhu v poli Issue Title (název hlášení).

 2. Zkopírujte následující šablonu do pole Comment (vyjádření, komentář) a poskytněte nám podrobnosti o chybě nebo návrhu co nejkonkrétněji dokážete. Je-li to možné, přidejte i okolní text, abychom poznali, kde se chyba nachází nebo kam umístit váš návrh.

  Document URL: (URL dokumentu)
  
  Section name: (název kapitoly)
  
  Error or suggestion: (chyba nebo návrh)
  
  Additional information: (další informace)
 3. Klepněte na tlačítko Create Issue (vytvořit hlášení).

Děkujeme každému, kdo tvrdě pracoval, aby napravil tento nedostatek v minulých verzích Fedory.


1. Svobodný software a svobodná dokumentace, dostupné on-line http://www.gnu.org/philosophy/free-doc.html