Documentation for a newer release is available. View Latest

Fedora 30 User Documentation

Dokumentace Fedory popisuje, jak nainstalovat a používat operační systém Fedora a software zabalený Projektem Fedora.

This section contains three books about Fedora 30:

Dokumentační projekt Fedory udržuje dokumentaci pouze pro současné a právě předchozí vydání. Na těchto stránkách uchováváme rovněž starší dokumentaci pro historické účely, a také tím chceme poděkovat za štědrý příspěvek času a úsilí mnoha a mnoha autorů a překladatelů. V roce 1997 Richard Stallman napsal:

"Největším problémem svobodných operačních systémů není software – je to nedostatek dobrých volně šiřitelných příruček, které můžeme zařadit do těchto systémů.”[1]

Děkujeme každému, kdo tvrdě pracoval, aby napravil tento nedostatek v minulých verzích Fedory.


1. Svobodný software a svobodná dokumentace, dostupné on-line http://www.gnu.org/philosophy/free-doc.html