Documentation for a newer release is available. View Latest

Asennuksen automatisointi Kickstartilla

Kickstart-asennukset tarjoavat mahdollisuuden automatisoida asennusprosessi joko osittain tai kokonaan. Kickstart-tiedostot sisältävät vastaukset kaikkiin asennusohjelman normaalisti kysymiin kysymyksiin, kuten mitä aikavyöhykettä haluat järjestelmän käyttävän, kuinka asemat tulee osioida tai mitkä paketit pitäisi asentaa. Valmistetun Kickstart-tiedoston antaminen asennuksen alkaessa mahdollistaa sinun suorittaa asennuksen automaattisesti ilman käyttäjän toimia. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun Fedora otetaan käyttöön useissa järjestelmissä yhtäaikaa.

Kaikki Kickstart-skriptit ja niiden suorituksien lokitiedostot tallennetaan /tmp-hakemistoon asennusongelmien viankorjauksen avuksi.

Kickstart-asennuksen suorittaminen

Kickstart-asennukset voidaan suorittaa käyttämällä paikallista DVD-levyä, paikallista kiintolevyä tai NFS:n, FTP:n, HTTP:n tai HTTPS:n kautta.

Kickstartin käyttäminen edellyttää:

 1. Luo Kickstart-tiedosto.

 2. Create boot media or configure a network boot (PXE) server which will be used to begin the installation.

 3. Aseta Kickstart-tiedosto käytettäväksi siirrettävällä tietovälineellä, kiintolevyllä tai verkkosijainnissa.

 4. Aloita Kickstart-asennus käynnistämällä asennusohjelma ja käyttämällä käynnistysvaihtoehtoa kertoaksesi asennusohjelmalle, mistä Kickstart-tiedosto löytyy.

Tässä luvussa selitetään nämä vaiheet yksityiskohtaisesti.

Luodaan Kickstart-tiedostoa

The Kickstart file itself is a plain text file, containing keywords listed in Kickstart Syntax Reference, which serve as directions for the installation. Any text editor able to save files as ASCII text (such as Gedit or vim on Linux systems or Notepad on Windows systems) can be used to create and edit Kickstart files.

Suositeltu tapa luoda Kickstart-tiedostoja on suorittaa manuaalinen asennus ensin yhteen järjestelmään. Kun asennus on valmis, kaikki asennuksen aikana tehdyt valinnat tallennetaan tiedostoon nimeltä anaconda-ks.cfg, joka sijaitsee asennetun järjestelmän /root/-hakemistossa. Voit sitten kopioida tämän tiedoston, tehdä tarvittavat muutokset ja käyttää tuloksena olevaa asetustiedostoa myöhemmissä asennuksissa.

Kun luot Kickstart-tiedostoa, huomioi seuraavat asiat:

 • Risuaita-merkillä (#) alkavia rivejä käsitellään kommentteina, eikä niitä huomioida.

 • Osat on määritettävä järjestyksessä. Osioissa olevien tuotteiden ei tarvitse olla tietyssä järjestyksessä, ellei toisin mainita. Oikea osien järjestys on:

  • The command section which contains actual Kickstart commands and options as listed in Kickstart Syntax Reference. Note that some commands, such as install, are mandatory, but most commands are optional.

  • The %packages section which contains a list of packages and package groups to be installed. See %packages (required) - Package Selection for details.

  • The %pre and %post sections, containing a pre-installation and post-installation scripts. These two sections can be in any order and are not mandatory. See %pre (optional) - Pre-installation Script and %post (optional) - Post-installation Script for details.

   %packages, %pre ja %post osioiden tulee päättyä %end, muuten asennusohjelma hylkää Kickstart-tiedoston. Pääkomento-osassa ei ole erityistä loppulausetta.

 • Vaadittujen kohteiden poisjättäminen johtaa siihen, että asennusohjelma pyytää käyttäjää vastaamaan kyseiseen kohteeseen, aivan kuten käyttäjältä kysyttäisiin tyypillisen asennuksen aikana. Kun vastaus on annettu, asennus jatkuu. Huomaa, että jos asentamassasi järjestelmässä ei ole näyttöä, et näe kehotetta ja asennus näyttää epäonnistuneen.

Kickstart-tiedoston tarkistaminen

Kun luot tai mukautat kickstart-tiedostoa, on hyödyllistä varmistaa, että se on kelvollinen, ennen kuin yrität käyttää sitä asennuksessa. Fedora sisältää ksvalidator-komentoriviohjelman, jota voidaan käyttää tähän. Tämä työkalu on osa pykickstart-pakettia. Asenna tämä paketti suorittamalla seuraava komento:

# dnf install pykickstart

Paketin asennuksen jälkeen voit tarkistaa Kickstart-tiedoston seuraavalla komennolla:

$ ksvalidator /polku/jossa/kickstart.ks

Korvaa /polku/jossa/kickstart.ks sen Kickstart-tiedoston polulla, jonka haluat tarkistaa.

Lisätietoja tästä työkalusta on ksvalidator(1) -manuaalisivulla.

Muista, että validointityökalulla on rajoituksensa. Kickstart-tiedosto voi olla hyvin monimutkainen; ksvalidator voi varmistaa, että syntaksi on oikea ja että tiedosto ei sisällä poistettuja valintoja, mutta se ei voi taata asennuksen onnistumista. Se ei myöskään yritä vahvistaa Kickstart-tiedoston %pre-, %post- ja %packages-osiota.

Kickstart-tiedoston asettaminen saataville

Kun olet luonut Kickstart-tiedoston, voit sijoittaa sen johonkin seuraavista paikoista:

 • siirrettävälle tietovälineelle, kuten asennusjärjestelmään kytketylle DVD- tai USB-muistitikulle

 • kiintolevylle, joka on kytketty asennusjärjestelmään

 • verkkojakoon, joka on tavoitettavissa asennusjärjestelmästä

Normaalisti Kickstart-tiedosto kopioidaan siirrettävälle tietovälineelle tai kiintolevylle tai asetetaan saataville verkosta. Tiedoston sijoittaminen verkkosijaintiin täydentää Kickstart-asennuksissa tavallista lähestymistapaa, joka on myös verkkopohjainen: järjestelmä käynnistetään PXE-palvelimen avulla, Kickstart-tiedosto ladataan verkkojaosta ja tiedostossa määritellyt ohjelmistopaketit ladataan etäasennuslähteistä.

Setting Up an Installation Server offers some additional information about preparing for a network-based installation.

Kickstart-asennuksen aloittaminen

Once you have everything ready - you have created a valid Kickstart file and you have either local boot media or a PXE server available, you can start the Kickstart installation. You need to use the inst.ks= boot option either in the boot menu (when booting from local media), or add this option to your PXE server configuration. For information about boot options used in Kickstart installations, see Kickstart Boot Options.