Documentation for a newer release is available. View Latest

Asennus VNC:ä käyttäen

Graafinen asennusliittymä on suositeltu tapa asentaa Fedora. Kuitenkin joissakin tapauksissa pääsy suoraan graafiseen käyttöliittymään on vaikeaa tai mahdotonta. Joistakin järjestelmistä puuttuu kyky yhdistää näyttöä ja näppäimistöä, mikä tekee VNC:stä välttämättömyyden manuaalisissa (ei-Kickstart) -asennuksissa.

Manuaalisen asennuksen sallimiseksi headless-järjestelmissä (järjestelmät, joissa ei ole suoraan kytkettyä näyttöä, näppäimistöä ja hiirtä), Anaconda-asennusohjelma sisältää Virtual Network Computing (VNC) -tilan, jonka avulla asennusohjelman graafinen tila voidaan suorittaa paikallisesti, mutta näyttää toisessa verkkoon yhdistetyssä järjestelmässä. VNC-asennus tarjoaa täyden valikoiman asennusvaihtoehtoja.

Tämä luku sisältää ohjeet VNC-tilan aktivointiin asennusjärjestelmässä ja siihen liittymisen VNC-katseluohjelmalla.

VNC Viewerin asentaminen

VNC-asennuksen suorittaminen vaatii VNC-katseluohjelman, joka on käynnissä työasemassasi tai toisessa päätetietokoneessa. VNC-katseluohjelmat ovat saatavilla useimpien Linux-jakelujen asennuslähteistä; ilmaisia VNC-katseluohjelmia on saatavana myös muille käyttöjärjestelmille, kuten Windowsille. Linux-järjestelmissä etsi paketinhallinnan avulla jakelullesi katseluohjelma.

Seuraavat VNC-katseluohjelmat ovat saatavilla Fedora -tuotteessa:

 • TigerVNC – Peruskatseluohjelma, joka on riippumaton työpöytäympäristöstäsi. Asennettu pakettina tigervnc.

 • Vinagre – katseluohjelma GNOME-työpöytäympäristöön. Asennettu pakettina vinagre.

 • KRDCKDE-työpöytäympäristöön integroitu katseluohjelma. Asennettu pakettina kdenetwork-krdc.

Asenna jokin yllä luetelluista katseluohjelmista suorittamalla seuraava komento "root"-käyttäjänä:

# dnf install paketti

Korvaa paketti sen katseluohjelman paketin nimellä, jota haluat käyttää (esimerkiksi tigervnc).

Tämän luvun toimenpiteissä oletetaan, että käytät TigerVNC:tä VNC-katseluohjelmana. Erityiset ohjeet muille katsojille voivat vaihdella, mutta yleiset periaatteet ovat silti samat.

VNC-asennuksen suorittaminen

Anaconda-asennusohjelma tarjoaa kaksi tilaa VNC-asennukseen: Direct mode ja Connect mode. Tilat eroavat tavasta, jolla palvelimen ja katseluohjelman välinen yhteys muodostetaan. Kun yhdistät onnistuneesti, asennus etenee samalla tavalla käyttämästäsi tilasta riippumatta.

Suora tila

Tässä tilassa Anaconda on määritetty aloittamaan asennus ja odottamaan tulevaa yhteyttä VNC-katseluohjelmasta ennen edistymistä. Odottaessa saapuvaa yhteyttä järjestelmän IP-osoite ja portti, johon asentaja odottaa yhteyttä, näkyvät näytössä tai konsolissa, jos sellainen on saatavilla. Tämä tarkoittaa, että tarvitset vähintään sarjakonsolin muodostaaksesi yhteyden tässä tilassa, mutta voit kiertää tämän rajoituksen, jos tiedät oletusarvoisen VNC-portin ja järjestelmän IP-osoitteen.

Yhteystila

Tässä tilassa VNC-katseluohjelma käynnistetään etäjärjestelmässä kuuntelutilassa. VNC-katseluohjelma odottaa saapuvaa yhteyttä määritetyssä portissa. Sitten Anaconda käynnistetään ja katselijan isäntänimi/IP-osoite ja porttinumero annetaan käynnistysvaihtoehdolla tai Kickstart-komennolla. Kun asennus alkaa, asennusohjelma muodostaa yhteyden kuuntelevaan VNC-katseluohjelmaan käyttämällä määritettyä isäntänimeä/IP-osoitetta ja porttinumeroa. Yhteystilaa on siksi helpompi käyttää järjestelmissä, joissa ei ole paikallista näyttöä tai konsolia, mutta se voi myös vaatia lisävalmisteluja, koska katselujärjestelmän on kyettävä vastaanottamaan saapuvat yhteydet määritettyyn porttiin, mikä vaatii yleensä palomuuriasetusten muuttamista.

VNC-asennustilan valitseminen
 • Visuaalinen ja interaktiivinen pääsy järjestelmään

  • Jos visuaalinen ja interaktiivinen pääsy asennettavaan järjestelmään ei ole käytettävissä, sinun tulee käyttää Yhteystilaa.

 • Verkkoyhteyssäännöt ja palomuurit

  • Jos palomuuri ei salli asennettavia yhteyksiä, sinun on käytettävä yhteystilaa tai poistettava palomuuri käytöstä. Palomuurin poistamisella voi olla turvallisuusvaikutuksia.

  • Jos palomuuri ei salli VNC-katseluohjelmaa käyttävää etäjärjestelmää, sinun on käytettävä suoraa tilaa tai poistettava palomuuri käytöstä. Palomuurin poistamisella voi olla turvallisuusvaikutuksia.

Asennus VNC Direct -tilassa

VNC-suoratilassa VNC-katseluohjelma muodostaa yhteyden asennettavaan järjestelmään. Anaconda kertoo, milloin tämä yhteys on muodostettava.

VNC:n käynnistäminen suorassa tilassa
 1. Open the VNC viewer (for example, TigerVNC) on the workstation you will be using to connect to the system being installed. A window similar to TigerVNC Connection Details will be displayed with an input field allowing you to specify an IP address.

  TigerVNC käynnistyksen jälkeen
  Figure 1. TigerVNC-yhteyden tiedot
 2. Boot the installation system and wait for the boot menu to appear. In the menu, edit boot options (see The Boot Menu) and append the inst.vnc option to the end of the command line.

  Vaihtoehtoisesti, jos haluat rajoittaa VNC-käyttöä asennusjärjestelmään, lisää myös inst.vncpassword=PASSWORD käynnistysvaihtoehto. Korvaa PASSWORD salasanalla, jota haluat käyttää asennuksessa. VNC-salasanan on oltava 6–8 merkkiä pitkä.

  Käytä väliaikaista salasanaa inst.vncpassword=-vaihtoehdolle. Se ei saa olla oikea- tai root-salasana, jota käytät missään järjestelmässä.

  Käynnistysasetusten muokkaaminen VNC:n aktivoimiseksi
  Figure 2. VNC-käynnistysasetusten lisääminen
 3. Aloita asennus muokatuilla vaihtoehdoilla. Järjestelmä alustaa asennusohjelman ja käynnistää tarvittavat palvelut. Kun järjestelmä on valmis, näet näytöllä seuraavankaltaisen viestin:

  13:14:47 Please manually connect your VNC viewer to 192.168.100.131:5901 to begin the install.

  Ota ylös IP-osoite ja portin numero (edellä olevassa esimerkissä 192.168.100.131:5901).

 4. Syötä VNC Vieweria käyttävässä järjestelmässä edellisessä vaiheessa saatu IP-osoite ja portin numero Yhteystiedot-valintaikkunaan samassa muodossa kuin asennusohjelma näytti sen näytöllä. Napsauta sitten "Yhdistä". VNC-katseluohjelma muodostaa nyt yhteyden asennusjärjestelmään. Jos määritit VNC-salasanan, kirjoita se pyydettäessä ja paina OK.

Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, VNC-katseluohjelmaa käyttävässä järjestelmässä avautuu uusi ikkuna, jossa näkyy asennusvalikko. Tämä ikkuna tarjoaa täyden etäkäytön asennusohjelmaan, kunnes asennus on valmis ja järjestelmä käynnistyy uudelleen ensimmäisen kerran.

You can then proceed with Installing Using Anaconda.

Asennus VNC-liitäntätilassa

VNC connect mode is when the system being installed initiates a connection to the VNC viewer running on a remote system. Before you start, make sure the remote system is configured to accept incoming connection on the port you want to use for VNC. The exact way to make sure the connection will not be blocked depends on your network and on your workstation’s configuration. Information about configuring the firewall in Fedora is available in the Fedora Security Guide, available at http://docs.fedoraproject.org/.

VNC:n käynnistäminen yhteystilassa
 1. Käynnistä VNC-katseluohjelma asiakasjärjestelmässä kuuntelutilassa. Suorita esimerkiksi seuraava komento tuotteessa Fedora käyttämällä TigerVNC:tä:

  $ vncviewer -listen PORTTI

  Korvaa PORTTI portin numerolla, jota haluat käyttää yhteyteen.

  Pääte näyttää seuraavan esimerkin kaltaisen viestin:

  Example 1. TigerVNC-katseluohjelman kuuntelu
  TigerVNC Viewer 64-bit v1.3.0 (20130924)
  Built on Sep 24 2013 at 16:32:56
  Copyright (C) 1999-2011 TigerVNC Team and many others (see README.txt)
  See http://www.tigervnc.org for information on TigerVNC.
  
  Thu Feb 20 15:24:54 2014
  main:    Listening on port 5901

  Kun tämä viesti tulee näkyviin, VNC-katseluohjelma on valmis ja odottaa tulevaa yhteyttä asennusjärjestelmästä.

 2. Boot the installation system and wait for the boot menu to appear. In the menu, edit boot options (see The Boot Menu) and append the following options to the end of the command line:

  inst.vnc inst.vncconnect=HOST:PORTTI

  Korvaa HOST sen järjestelmän IP-osoitteella, jossa VNC-katseluohjelma on käynnissä, ja PORTTI portin numerolla, jota VNC-katseluohjelma kuuntelee.

 3. Aloita asennus. Järjestelmä alustaa asennusohjelman ja käynnistää tarvittavat palvelut. Kun alustus on valmis, Anaconda yrittää muodostaa yhteyden edellisessä vaiheessa antamaasi IP-osoitteeseen ja porttiin.

  Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, VNC-katseluohjelmaa käyttävässä järjestelmässä avautuu uusi ikkuna, jossa näkyy asennusvalikko. Tämä ikkuna tarjoaa täyden etäkäytön asennusohjelmaan, kunnes asennus on valmis ja järjestelmä käynnistyy uudelleen ensimmäisen kerran.

You can then proceed with Installing Using Anaconda.

Kickstart näkökohdat

Commands for using a VNC installation are also available in Kickstart installations. Using just the vnc command will set up an installation using Direct Mode. Options are available to set up an installation using Connect Mode. For more information about the vnc command and options used in Kickstart files, see Kickstart Syntax Reference.

Huomioita headless-järjestelmistä

When installing headless systems, the only choices are an automated Kickstart installation or an interactive VNC installation using connect mode. For more information about automated Kickstart installation, see Kickstart Syntax Reference. The general process for an interactive VNC installation is described below.

 1. Set up a PXE server that will be used to start the installation. Information about installing and performing basic configurating of a PXE server can be found in Setting Up an Installation Server.

 2. Configure the PXE server to use the boot options for a connect mode VNC installation. For information on these boot options, see Installing in VNC Connect Mode.

 3. Follow the procedure for a VNC Installation using connect mode as described in the Starting VNC in Connect Mode. However, when directed to boot the system, boot it from the PXE server.