Documentation for a newer release is available. View Latest

Asennuksen käynnistäminen

Tässä luvussa selitetään kuinka asennin käynnistetään paikalliselta medialta tai verkkopalvelimelta sekä kuinka navigoidaan käynnistysvalikossa ja käytetään mukautettuja vaihtoehtoja.

Valmistelee käynnistystä

Kun olet tehnyt käynnistettävän USB-muistitikun tai CD- tai DVD-levyn kohdassa Käynnistyslevyn valmistelu kuvattujen vaiheiden avulla, olet valmis käynnistämään asennuksen. Huomaa, että alla kuvatut vaiheet ovat yleisiä ja tarkat vaiheet vaihtelevat jonkin verran järjestelmästäsi - erityisesti emolevyn valmistajasta riippuen.

BIOS- ja UEFI-järjestelmille ei ole olemassa erillisiä asennusmedioita. Kaikki niistä voidaan käynnistää samasta ISO-levykuvasta. Sen jälkeen kun Fedora on asennettu, et voi kuitenkaan vaihtaa UEFI:n ja BIOSin välillä. Järjestelmää on ajettava samalla laiteohjelmistolla, johon se asennettiin; Jos esimerkiksi suoritat asennuksen UEFI-järjestelmään UEFI-tilassa ja vaihdat sen sitten BIOS-yhteensopivuustilaan, Fedora ei enää käynnisty ja se vaatii uudelleenasennuksen.

Fedora ei tue UEFI-käynnistystä 32-bittisille x86-järjestelmille. Näissä järjestelmissä tuetaan vain BIOS-käynnistystä.

Huomaa myös, että Fedora tukee täysin vain UEFI-määrityksen versiota 2.2. Laitteisto, joka tukee versiota 2.3 tai uudempaa, käynnistyy ja toimii normaalisti, mutta näiden myöhempien teknisten tietojen määrittelemät lisätoiminnot eivät ole käytettävissä. UEFI-spesifikaatiot ovat saatavilla sivulta https://www.uefi.org/specs/agreement/.

Käynnistä Fedora asennusohjelma seuraavasti:

Käynnistetään Fedora -asennusohjelmaa
 1. Liitä käynnistys-USB-muistitikku tai aseta käynnistys-CD- tai DVD-levy tietokoneesi optiseen levyasemaan. Vaihtoehtoisesti, jos aiot käynnistää verkkokäynnistyspalvelimelta (PXE), varmista, että verkkokaapeli on kytketty.

 2. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Kun se käynnistyy uudelleen, sen pitäisi näyttää seuraavanlainen kehote (yleensä näytön alareunassa):

  Paina F12 valitaksesi käynnistyslaitteen tai Del siirtyäksesi ASETUKSIIN

  Noudata näytön ohjeita päästäksesi käynnistysvalikkoon. Jos ohjeita ei näytetä (jotkut järjestelmät näyttävät vain graafisen logon käynnistyksen alkuvaiheessa), yritä painaa useita kertoja F12, F11, F10 tai Del. Nämä ovat yleisimmin käytettyjä avaimia. Huomaa, että valikkoon pääsemiseen on yleensä hyvin lyhyt aika; kun se menee ohi, sinun on käynnistettävä järjestelmä uudelleen ja yritettävä uudelleen.

  Jotkut vanhemmat järjestelmät eivät ehkä tue käynnistyslaitteen valintaa käynnistyksen yhteydessä. Siirry siinä tapauksessa järjestelmän ASETUKSIIN (BIOS) ja muuta oletuskäynnistysjärjestystä niin, että käynnistysmedialla (CD, DVD, USB tai verkko) on korkeampi prioriteetti kuin sisäisillä kiintolevyillä.

  Mac-laitteistossa paina Option-näppäintä päästäksesi käynnistysmedian valintavalikkoon.

 3. Kun järjestelmän käynnistysvalikko avautuu, valitse merkintä, kuten "Boot from USB", jos loit käynnistettävän USB-aseman, "Boot from CD/DVD", jos käytät optista levyä Fedora -asennukseen, tai "Boot from PXE". ` jos haluat käynnistää verkkosijainnista.

 4. Odota, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin. Käynnistysvalikkoa kuvataan tarkemmin tässä luvussa.

Käynnistysvalikko

Useimmissa tapauksissa, kun käynnistät Fedora -asennusohjelman valmiilta käynnistysmedialta tai palvelimelta, käynnistysvalikko tulee ensimmäisenä näkyviin. Tästä valikosta voit joko aloittaa varsinaisen asennuksen tai voit korjata olemassa olevan järjestelmän käynnistysmedian avulla.

Käynnistysvalikon ulkoasu ja toiminta vaihtelee jonkin verran järjestelmän laiteohjelmiston mukaan - BIOS-järjestelmät käyttävät SYSLINUX käynnistyslatainta ja UEFI-järjestelmät GRUB2:ta. Molemmat alla kuvatut valikot toimivat kuitenkin hyvin samalla tavalla käyttäjän näkökulmasta.

Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi merkintä valikosta ja Enter vahvistaaksesi valintasi. Luettelon kaksi ensimmäistä kohtaa jatkavat asennusta; ensimmäinen käynnistää asennusohjelman heti ja toinen varmistaa käynnistystietovälineen eheyden ennen asennuksen aloittamista.

Viimeinen merkintä luettelossa on Vianetsintä; tämä on alivalikko. Tämän merkinnän valitseminen ja Enter-näppäimen painaminen näyttää uudet valinnat, joissa voit asentaa perusgrafiikkatilassa (hyödyllinen, jos haluat tehdä manuaalisen graafisen asennuksen, mutta järjestelmässäsi on ongelmia graafisen oletusasennusohjelman kanssa) , korjata olemassa olevaa järjestelmä tai etsiä järjestelmän muistimoduuleiden virheitä (vain BIOS-järjestelmissä). Vianmääritysvalikon avulla voit myös poistua käynnistysvalikosta ja käynnistää normaalisti järjestelmän kiintolevyltä "Boot from local drive" -vaihtoehdon kautta.

Jokainen luettelon valikkokohta on ennalta määritetty sarja käynnistysasetuksia, ja näitä asetuksia voidaan mukauttaa muuttamaan joitain asennusohjelman toiminnan näkökohtia. Voit muokata oletusarvoisia käynnistysasetuksia painamalla Tab BIOS-järjestelmissä tai e UEFI-järjestelmissä. Käytettävä avain näkyy myös näytön alareunassa.

Käynnistysasetusten muokkaaminen kohdassa GRUB2 (UEFI-järjestelmissä) näyttää valitun merkinnän koko kokoonpanon. Todelliset käynnistysasetukset määritetään riville, joka alkaa avainsanalla "linux" (tai "linux16" tai "linuxefi"). Älä muuta kokoonpanon muita rivejä.

Järjestelmässä, jossa on BIOS-laiteohjelmisto, vain mahdolliset käynnistysvaihtoehdot näytetään, kun painat Tab.

Kun muokkaat oletusasetusjoukkoa, voit muuttaa olemassa olevia vaihtoehtoja sekä lisätä uusia. Kun olet valmis, paina Enter BIOSissa tai Ctrl+X UEFI:ssä käynnistääksesi asennusohjelman mukautetuilla asetuksillasi.

Käynnistysvalikko.
Kuva 1. Käynnistysasetusten muokkaaminen järjestelmässä, jossa on BIOS-laiteohjelmisto
Käynnistysvalikko.
Kuva 2. Käynnistysasetusten muokkaaminen järjestelmässä, jossa on UEFI-laiteohjelmisto

Kaikki käytettävissä olevat Anaconda käynnistysasetukset on kuvattu julkaisussa Käynnistysasetukset.