Oletuspalvelut

Mikä on palvelu?

Tässä asiakirjassa "palvelu" määritellään yhdeksi tai useammaksi seuraavista:

Huomaa, että tämä sisältää prosessit, jotka eivät ole pysyviä. Jos jokin systemd-palveluyksikön käynnistämä palvelu on käynnissä lyhyen aikaa ja sitten poistuu, se on silti palvelu. Esimerkki olisi iptables. Tämä sisältää myös käyttäjäistunnon palvelut (eli käyttäjäkohtaiset systemd --user -hallintaohjelman käynnistämät).

Palvelujen käyttöönotto oletuksena

Vain palvelut, jotka täyttävät kaikki alla olevat ehdot, VOIVAT olla oletusarvoisesti käytössä paketin asennuksen jälkeen.

Ei saa muuttaa muita palveluita

Tämän esiasetuksen avulla automaattisesti käynnistyvän yksikön sisältävän paketin asennus EI SAA muuttaa minkään muun järjestelmässä käynnissä olevan (tai mahdollisesti käynnissä olevan) palvelun toimintaa.

Ei saa vaatia manuaalista konfigurointia toimiakseen

Palvelu EI SAA vaatia konfigurointia ennen kuin se käynnistyy oikein. Jos loppukäyttäjän/järjestelmänvalvojan on tehtävä tietty konfiguraatiomuutos ennen kuin palvelu voi käynnistyä ilman virheitä, sitä EI SAA ottaa oletusarvoisesti käyttöön.

Ei saa epäonnistua normaaleissa käyttöolosuhteissa

Palvelu EI SAA päättyä normaaleissa käyttöolosuhteissa virheeseen, joka saa systemd:n merkitsemään yksikön epäonnistuneeksi. Oletuksena käynnistetty palvelu saa epäonnistua poikkeuksellisissa olosuhteissa. Palvelu voi esimerkiksi käynnistyä, kun sopiva laitteisto on olemassa, mutta sen sallittaisiin silti epäonnistua, jos laitteisto on jotenkin viallinen. Tai palvelun käynnistys voi epäonnistua ja antaa virheen, jos määritystiedostoa on muutettu paikallisesti syntaktisesti virheelliseksi.

Ei saa kuunnella ulkopuolisia yhteyksiä

Palvelu EI SAA kuunnella verkkopistokeen kautta erillistä fyysisestä tai virtuaalikoneesta peräisin olevia yhteyksiä.

D-BUS-palvelut ja laitteistolla aktivoidut palvelut täyttävät yleensä tämän vaatimuksen.

Laitteistotukipalvelut

Jotkin laitteistot vaativat lisäpalvelun käynnistämistä ollakseen hyödyllisiä. Tämä voi tapahtua ei-jatkuvana asennusprosessina tai jatkuvasti käynnissä olevan palvelun muodossa. Jos palvelu voidaan laitteistolla aktivoida niin, että se käynnistyy vain, kun kyseinen laitteisto on olemassa, eikä tee mitään, kun sitä ei ole, ja muuten se täyttää yllä olevat vaatimukset, sen PITÄISI olla oletusarvoisesti käytössä paketin asennuksen yhteydessä.

Jos palvelua ei voida aktivoida laitteistolla, mutta se on mahdollista konfiguroida niin, että se poistuu virheettömästi ja ilman että palvelua merkitään "epäonnistuneeksi" systemd:n mukaan, niin se PITÄÄ olla oletusarvoisesti käytössä paketin asennuksen yhteydessä. Tämä puhdas poistuminen voidaan suorittaa systemd conditionals -palvelun kautta pyytämällä palvelua (tai käärekomentosarjaa) suorittamaan laitteiston havaitseminen ja lopettaminen ilmoittamatta virheestä tai muulla vastaavalla tavalla.

Hyväksytyt poikkeukset

Jotkut palvelut, jotka sallitaan oletusarvoisesti olemaan käyttössä erityisinä poikkeuksina. Palvelut, jotka tulisi ottaa oletuksena käyttöön koko Fedorassa, on hyväksyttävä FESCo:n kautta. Palvelut, jotka pitäisi ottaa oletusarvoisesti käyttöön tai poistaa käytöstä vain yhdessä tai useammassa Fedora-versiossa, täytyy hyväksyä kyseisten versioiden Working Groups toimesta.

Esimerkki:

  • FESCo hyväksyy openssh-palvelimen toimimaan oletuksena Fedorassa yleensä.

  • Workstation WG hyväksyy openssh-palvelimen olevan oletusarvoisesti pois käytöstä Workstation Editionissa.

Nykyinen luettelo käytössä olevista/pois käytöstä olevista palveluista

Kuinka ottaa palvelu käyttöön oletusarvoisesti

Yksikkötiedostojen on vastattava Fedora Packaging Guidelines -ohjeita. Palvelut otetaan oletusarvoisesti käyttöön tai poistetaan käytöstä järjestelmän esiasetustiedostot kautta. Paikallinen järjestelmänvalvoja voi ohittaa esiasetetut tiedostot, mutta Fedora tarjoaa joukon oletusasetuksia.

Jos palvelun pitäisi olla oletusarvoisesti käytössä, se on lisättävä johonkin jakelun esiasetustiedostoista (katso yllä).

Palveluista, jotka täyttävät jonkin yllä luetelluista ehdoista, lippu tulee jättää osoitteessa bugzilla. Jos esiasetusta pitäisi muuttaa muille versioille kuin rawhide, ilmoita se lipussa.