Lähde- ja koontihakemistojen määrittely

Rakennusjärjestelmät, jotka tukevat lähde-/koontihakemistojen määrittelyä RPM-makrojen kautta:

Macrot:

%_vpath_srcdir

Polku (suhteessa RPM-rakennushakemistoon), jossa rakennettavat lähteet sijaitsevat (oletus: +. +).

%_vpath_builddir

Polku (suhteessa RPM-rakennushakemistoon), missä rakennetut objektit sijaitsevat (oletus: %{_target_platform}).