Documentation for a newer release is available. View Latest

Narzędzia programistyczne

pkgconf używany jako Systemowa implementacja pkg-config

W Fedorze 26, implementacja pkg-config została zmieniona na pkgconf. Jest to nowsza, aktywnie rozwijana implementacja pkg-config która oferuje bardziej zaawansowane wsparcie dla plików .pc i dostarcza bibliotekę z interfejsami umożliwiającą zintegrowanie przetwarzania pkg-config w swoich aplikacjach.

Więcej informacji na temat pkgconf można znaleźć na pkgconf.org.

systemd-coredump włączony domyślnie

By default, core dumps from crashing programs are now stored by systemd-coredump, rather than created in the crashing process’s current working directory by ABRT. They may be extracted using the coredumpctl tool. For example, simply run coredumpctl gdb to view a backtrace for the most recent crash in gdb. For more information on this change, refer to the manpages coredumpctl(1), systemd-coredump(8), and coredump.conf(5).