Documentation for a newer release is available. View Latest

Znaczące zmiany dla programistów

Ta sekcja zawiera listę zmian w Fedorze 30 istotnych dla programistów. Użyj karty nawigacji po lewej stronie, aby wyświetlić Informacje o Wydaniu dla różnych języków.