Documentation for a newer release is available. View Latest

Serwer wyświetlania Wayland

Wayland to serwer wyświetlania który został (w momencie pisania tego artykułu) wprowadzony jako domyślny serwer wyświetlania w GNOME. Planowo Wayland ma zastąpić X11 jako domyślny serwer wyświetlania na Linuxie i wiele dystrybucji rozpoczęło już implementację Waylanda. Wayland jest bardziej dopasowany do współczesnych standardów i w tym momencie ma znacznie mniejszą ilość kodu niż X11. Wayland wciąż jest w fazie tworzenia, w związku z czym wciąż istnieją aplikacje i zachowania które nie zachowują się zgodnie z oczekiwaniami. Możliwe, że niektóre aplikacje nie zostały zaktualizowane do wsparcia dla Waylanda i jedynym sposobem, aby je uruchomić będzie użycie Xorg zamiast Waylanda. W tej grupie zawierają się też starsze aplikacje systemowe i gry.
Wayland w Fedorze

Wayland jest domyślnie włączony w GNOME. Możesz wybrać uruchomienie X11 w GNOME wybierając opcję "Gnome on Xorg" w zakładce wyboru sesji na ekranie logowania. Aktualnie KDE wciąż używa X11 i pomimo tego, że dostępna jest sesja plasma-wayland, chwilowo nie jest uznawana za wersję stabilną i wolną od błędów.

Ustalanie, czy korzystasz z Waylanda

Jednym ze sposobów, aby sprawdzić czy używasz Waylanda jest sprawdzenie wartości zmiennej $WAYLAND_DISPLAY. Aby to zrobić, wpisz w konsoli:

$ echo $WAYLAND_DISPLAY
wayland-0

Jeżeli nie używasz Waylanda, ta zmienna nie będzie miała żadnej wartości. Możesz również użyć loginctl, aby zobaczyć jaki rodzaj sesji jest aktualnie uruchomiony:

$ loginctl show-session <TWÓJ_NUMER_SESJI> -p Type

Aby znaleźć numer swojej sesji, wpisz samo loginctl, aby wyświetlić szczegóły swojej sesji.

Wayland udostępnia również wbudowany serwer X11 na potrzeby kompatybilności ze starszymi aplikacjami. Aby sprawdzić, które aplikacje korzystają z trybu kompatybilności, wpisz następującą komendę:

$ xlsclients

W GNOME dostępne jest również narzędzie lg (looking glass), które pozwala na sprawdzenie jaki rodzaj serwera wyświetlania jest używany. Aby to zrobić, uruchom aplikację wpisując lg w oknie uruchamiania lub linii komend, wybierz “Windows” w prawym górnym rogu narzędzia, a następnie kliknij na nazwę aplikacji (lub otwarte okno) o której chcesz się dowiedzieć. Jeżeli aplikacja jest uruchomiona za pomocą Waylanda, wyświetlona zostanie wartość “MetaWindowWayland”, a jeżeli za pomocą X11, wyświetlone zostanie “MetaWindowX11”.

Dodatkowe materiały

Aby dowiedzieć się więcej na temat Waylanda, odwiedź następującą stronę:

Jeżeli potrzebujesz sprawdzić, czy problem z którym masz do czynienia jest powiązany z Waylandem, zapoznaj się z treścią dostępną pod następującym linkiem do wiki Fedory: