Documentation for a newer release is available. View Latest

Informacje o Wydaniu

Informacje o wydaniu Fedora 34

Ten dokument dostarcza informacji o wydaniu Fedory 34. Opisuje on główne zmiany wprowadzone względem Fedory 33.

Użyj zakładek po lewej stronie do nawigacji po Informacjach o Wydaniu, a także pozostałej dokumentacji Fedory 34.

Copyright 2021 Fedora Project Contributors.

Treść i ilustracje w tym dokumencie są licencjonowane przez Red Hat na licencji Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). Wytłumaczenie CC-BY-SA jest dostępne pod linkiem https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. Oryginalni twórcy tego dokumentu oraz Red Hat wyznaczają Projekt Fedora jako "Attribution Party" (podmiot, który musi zostać podany jako twórca oryginalny) dla celów CC-BY-SA. W zgodzie z CC-BY-SA, jeżeli udostępniasz ten dokument lub jego adaptację, musisz podać razem z nim URL oryginalnej wersji.

Red Hat, jako licencjodawca tego dokumentu, zrzeka się prawa do egzekwowania, i zgadza się nie domagać się wypełniania, Sekcji 4d CC-BY-SA w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, logo Shadowman, JBoss, MetaMatrix, Fedora, logo Infinity, oraz RHCE są znakami towarowymi Red Hat, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Dla wytycznych dotyczących dozwolonego użytku znaków towarowych Fedory, proszę odwołać się do https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines.

Linux ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Java ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Oracle i/lub jego podmiotów stowarzyszonych.

XFS ® jest znakiem towarowym Silicon Graphics International Corp. lub jego spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

MySQL ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym MySQL AB w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajach.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli. Logo Fedory