Documentation for a newer release is available. View Latest

Zarządzanie pakietami

There are two types of Fedora system; “traditional”, which use DNF, and “image-based” which use rpm-ostree.

Tradycyjne zarządzanie pakietami

Na tradycyjnym systemie Fedora, oprogramowanie jest podzielone na pakiety RPM, którymi można zarządzać przy pomocy DNF.

Hybrydowe zarządzanie pakietami/obrazami

The “Atomic” variant of Fedora uses rpm-ostree to update the host. rpm-ostree is a hybrid image/package system. By default, installations are in “image” mode using OSTree, but additional packages can be installed. It also supports overrides, rebases, and many other features. For more information, see its online documentation.

Dodatkowo, polecenie atomic wspiera instalację kontenerów systemowych. Są one kontenerami Dockera/obrazami OCI osobnymi od przestrzeni użytkownika gospodarza. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz dokumentację online.