You are viewing the documentation for a prerelease version. View Latest

rpm-ostree

[application]*rpm-ostree*jest hybrydowym systemem obrazów/pakietów dla The Fedora Project. Jedna z najważniejszych rzeczy do zrozumienia jest to, że dostępne pakiety RPM pochodzą z tych samych źródeł /etc/yum.repos.d.

For more information, see the upstream documentation.