Vägledande policy

This guiding policy represents the way the Fedora Council would like the Project to make its mission a reality.

Fedoraprojektets Vision är:

The Fedora Project envisions a world where everyone benefits from free and open source software built by inclusive, welcoming, and open-minded communities.

För att uppnå detta är vårt uppdrag:

Fedora creates an innovative platform for hardware, clouds, and containers that enables software developers and community members to build tailored solutions for their users.

We do this within the context of the Four Foundations: Freedom, Friends, Features, and First.

Sammanhang

The Fedora Council identifies the short-, medium-, and long-term goals necessary to keep the Project on the leading edge of technology. The Fedora.next initiative focused the outputs of the project around use cases. In 2017, we updated the mission statement to reflect changes in the computing landscape. Today, it is too difficult to build new solutions in Fedora.

Vårt tillvägagångssätt

Vi kommer göra det lätt för gemenskapen att bygga lösningar, åtgärda specifika problem för utvecklare och möta deras slutanvändares specifika behov. Vi kommer göra detta genom att uppmuntra och hjälpa olika syften som kommer göra de nödvändiga ändringarna för att förenkla processen. Detta accelererar transformationen av Fedora till en gemenskap som möjliggör konstruktionen av lösningar.

Internt fokuserar Fedora på att göra det möjligt att bygga dessa lösningar. Resultaten från Fedora är lösningarna vår gemenskaps medlemmar bygger. Vårt fokus är på att göra det möjligt tillåter experimenterande utan föregående bedömning eller vakhållande.

Vad betyder detta?

Teams such as Design, Documentation, Packagers, Release Engineering, and Quality Assurance provide building blocks and offer services to other community members and Teams. Services and building blocks include the following:

  • CI infrastructure

  • Community building advice and guidance

  • Event funding

  • Logo services

  • RPM or other software packages

  • Swag

  • Testing and validation

  • User support

  • UX design

Anyone may use building blocks like software packages and artwork to create a Solution. Example solutions include: Fedora Workstation, KDE Plasma, and the Python Classroom Lab. Teams define criteria for services they provide to solution-builders. For example, teams providing press and promotional support may choose to provide additional support to Solutions with larger user bases.

Det står grupper fritt att definiera element i deras lösningar, såsom avsikt, leverabler och utgåvefrekvens. Grupper kan bygga lösningar från godtyckliga byggstenar och välja ut de verktyg de använder. Baserat på deras val får de olika nivåer av möjligheter att använda varumärket Fedora (d.v.s. ”Fedora Remox” gentemot ”Powered by” gentemot ”Fedora”). Några lösningar är de primära exemplen som vi kommer kalla editioner; dessa användes i vakttesterna för våra utgåvor.