Documentation for a newer release is available. View Latest

Zpětná vazba

Děkujeme vám za čas, který jste věnovali poskytnutí vašich připomínek, návrhů nebo zpráv o chybách komunitě Fedory; pomáhá to zlepšit stav Fedory, Linuxu a svobodného softwaru v rámci celého světa.

Poskytnutí zpětné vazby na software Fedory

Chcete-li poskytnout zpětnou vazbu k softwaru Fedory nebo jiným součástem systému, prosíme navštivte Chyby a požadavky na vlastnosti. Seznam nejčastěji hlášených chyb a známých problémů s tímto vydáním je k dispozici na Wiki stránce Známé chyby F29.

Poskytnutí zpětné vazby na Poznámky k vydání

Domníváte-li se, že tyto poznámky k vydání lze jakkoliv vylepšit, můžete poskytnout svou zpětnou vazbu přímo autorům. Existuje několik způsobů, jak poskytnout zpětnou vazbu, dle přednosti:

  • Máte-li účet Fedory, upravte obsah přímo na wiki stránce Docs-Beats.

  • Vyplňte hlášení o chybě na https://pagure.io/ - Tento odkaz slouží POUZE pro zpětnou vazbu k samotným poznámkám k vydání. Podrobnosti viz upozornění výše.

  • Zašlete zprávu elektronické pošty na adresu relnotes@fedoraproject.org.