Documentation for a newer release is available. View Latest

Przewodnik Administratora Systemu

Wdrożenie, Konfiguracja i Administracja Fedora 29

Przewodnik Administratora Systemu dokumentuje istotne informacje dotyczące wdrożenia, konfiguracji i administracji 29. Jest skierowany do administratorów z podstawowym zrozumieniem systemu.

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Red Hat, Inc. and others.

Treść i ilustracje w tym dokumencie są licencjonowane przez Red Hat na licencji Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). Wytłumaczenie CC-BY-SA jest dostępne pod linkiem https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. Oryginalni twórcy tego dokumentu oraz Red Hat wyznaczają Projekt Fedora jako "Attribution Party" (podmiot, który musi zostać podany jako twórca oryginalny) dla celów CC-BY-SA. W zgodzie z CC-BY-SA, jeżeli udostępniasz ten dokument lub jego adaptację, musisz podać razem z nim URL oryginalnej wersji.

Red Hat, jako licencjodawca tego dokumentu, zrzeka się prawa do egzekwowania, i zgadza się nie domagać się wypełniania, Sekcji 4d CC-BY-SA w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, logo Shadowman, JBoss, MetaMatrix, Fedora, logo Infinity, oraz RHCE są znakami towarowymi Red Hat, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Dla wytycznych dotyczących dozwolonego użytku znaków towarowych Fedory, proszę odwołać się do https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines.

Linux ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Java ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Oracle i/lub jego podmiotów stowarzyszonych.

XFS ® jest znakiem towarowym Silicon Graphics International Corp. lub jego spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

MySQL ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym MySQL AB w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajach.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli. Zespół Dokumentacji Fedory

Stephen Wadeley

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Jaromír Hradílek

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Petr Bokoč

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Petr Kovář

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Tomáš Čapek

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Douglas Silas

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Martin Prpič

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Eliška Slobodová

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Miroslav Svoboda

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

John Ha

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

David O’Brien

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Michael Hideo

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Don Domingo

Red Hat Usługi Treści dla Klientów