Documentation for a newer release is available. View Latest

Przewodnik Administratora Systemu

Wdrożenie, Konfiguracja i Administracja Fedora 37

Editor’s Note

This guide is deprecated! Large parts of it are no longer current and it will not receive any updates. A series of shorter, topic-specific documentation will gradually replace it.

Przewodnik Administratora Systemu dokumentuje istotne informacje dotyczące wdrożenia, konfiguracji i administracji Fedora 37. Jest skierowany do administratorów z podstawowym zrozumieniem systemu.

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2022 Red Hat, Inc. and others.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license (“CC-BY-SA”). An explanation of CC-BY-SA is available at https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. The original authors of this document, and Red Hat, designate the Fedora Project as the “Attribution Party” for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, jako licencjodawca tego dokumentu, zrzeka się prawa do egzekwowania, i zgadza się nie domagać się wypełniania, Sekcji 4d CC-BY-SA w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, logo Shadowman, JBoss, MetaMatrix, Fedora, logo Infinity, oraz RHCE są znakami towarowymi Red Hat, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Dla wytycznych dotyczących dozwolonego użytku znaków towarowych Fedory, proszę odwołać się do https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines.

Linux ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Java ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Oracle i/lub jego podmiotów stowarzyszonych.

XFS ® jest znakiem towarowym Silicon Graphics International Corp. lub jego spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

MySQL ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym MySQL AB w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajach.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli. Zespół Dokumentacji Fedory

Stephen Wadeley

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Jaromír Hradílek

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Petr Bokoč

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Petr Kovář

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Tomáš Čapek

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Douglas Silas

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Martin Prpič

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Eliška Slobodová

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Miroslav Svoboda

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

John Ha

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

David O’Brien

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Michael Hideo

Red Hat Usługi Treści dla Klientów

Don Domingo

Red Hat Usługi Treści dla Klientów