Documentation for a newer release is available. View Latest

Przechowywanie danych

Cotygodniowe wywołanie polecenia TRIM na systemach plików

Jednostka fstrim.timer jest od teraz domyślnie włączona w nowych instalacjach i aktualizacjach. Jednostka ta uruchamia co tydzień narzędzie fstrim, które wysyła polecenie TRIM do wszystkich zamontowanych systemów plików wymienionych w pliku /etc/fstab.

Polecenie TRIM informuje fizyczne i wirtualne nośniki na temat bloków, które nie są używane. Skutkuje to następującym:

  • Podpowiedzi wpływają na wydajność równoważenia zużycia dysków i czyszczenia bloków.

  • TRIM przywraca wolne sektory w mechanice LVM thin provisioning z powrotem do puli.

  • TRIM zapobiega spowolnieniu, które może występować w przypadku niektórych pamięci typu flash.

Po więcej szczegółów na temat polecenia TRIM i narzędzia fstrim, zobacz stronę man fstrim(8).