Documentation for a newer release is available. View Latest

Зберігання даних

Увімкнено щотижневе TRIM для файлових систем

З цієї версії типово увімкнено для нововстановлених систем та оновлень fstrim.timer. Модуль щотижня запускає програму fstrim, яка надсилає команду TRIM до усіх змонтованих файлових систем, які записано до файла /etc/fstab.

Команда TRIM інформує фізичні і віртуальні пристрої зберігання даних про невикористані блоки. Наслідки будуть такими:

  • Дані можуть допомогти вирівняти зношування і зробити витирання блоків ефективнішим.

  • TRIM повертає вільні логічні розширення для «тонкого» передбачення LVM до «тонкого» буфера.

  • TRIM запобігає уповільненню, яке може виникати на деяких пристроях зберігання даних на основі технології «флеш».

Докладніші відомості щодо команди TRIM та засобу обробки fstrim можна знайти на сторінці підручника (man) fstrim(8).