You are viewing the documentation for a prerelease version. View Latest

Zpětná vazba

Děkujeme vám za čas, který jste věnovali poskytnutí vašich připomínek, návrhů nebo zpráv o chybách komunitě Fedory; pomáhá to zlepšit stav Fedory, Linuxu a svobodného softwaru v rámci celého světa.

Poskytnutí zpětné vazby na software Fedory

To provide feedback on Fedora software or other system elements, please refer to Bugs And Feature Requests. A list of commonly reported bugs and known issues for this release is available from Common Bugs on the forums.

Poskytnutí zpětné vazby na Poznámky k vydání

Domníváte-li se, že tyto poznámky k vydání lze jakkoliv vylepšit, můžete poskytnout svou zpětnou vazbu přímo autorům. Existuje několik způsobů, jak poskytnout zpětnou vazbu, dle přednosti: