Co jsou to Komunitní Iniciativy?

Komunitní Iniciativy Fedory (dříve známé jako "Cíle") obsahují projekty, které nespadají do půlročních vydávacích cyklů Fedora Linuxu. Obvykle vyžadují delší čas pro své dokončení; od 12 do 18 nebo až 24 měsíců a neomezují se na technické projekty. Projekt nezbytně dohlíží nad více oblastmi Fedory než jen čistě technickými. Dalšími klíčovými otázkami jsou věci jako administrace, dokumentace, zvyšování povědomí, motivace, komunikace, rozpočty a nejlepší praxe. V rámci Projektu jsou tyto oblasti zastřešeny pojmem Mindshare. Rada hledí na to, aby dosáhla rovnováhy mezi technickými projekty a projekty spojenými s Mindshare.

Hlavní úlohou Rady Fedory je identifikovat krátko-, středně- a dlouhodobé cíle komunity Fedory a organizovat a umožnit projektu jich dosáhnout co nejlépe. Kdokoliv může navrhnout komunitní iniciativu Radě. Aby byla iniciativa přijata, měla by být v souladu s misí a dlouhodobými cíli Fedory.

Each Community Initiative has a designated Community Initiative Lead. This Lead sits on the Council for the duration of the Initiative and is responsible for coordinating efforts to reach the Community Initiative’s goals, as well as evaluating and reporting on progress. The Initiative Lead works regularly with all relevant groups in Fedora to ensure that progress is made.

Proposing a Community Initiative

To propose a Community Initiative to the Council, the Lead should first discuss on the #council tag on Fedora Discussion. Next, if well-received, file a ticket. Of course, people need to be ready to do the actual work required — a Community Initiative with no passionate bottom-liners won’t get far.

To succeed, Community Initiatives ideally require a leadership team with division of responsibility. For example separating roles of project leadership, engineering, marketing and documentation, depending on the size and scope of the Initiative. The Council can assist a proposer in finding the right people to work on the project if required.

Community Initiatives will be assigned an Executive Sponsor from amongst the existing Council members, to assist with raising and maintaining the visibility of the Initiative in the community.

How are Community Initiatives Finalized?

At the end of the expected duration of the Initiative (as specified at the proposal / acceptance stage), the Council will assess the progress of the Initiative. If the all of the aims, or all of the most significant of them have been achieved the Initiative will be terminated. If the aims are close to complete and further work will substantially increase the impact it may be allowed to continue for a further agreed period, after which it will be terminated. Initiatives will not be allowed to run indefinitely.

Current 12-18 Month Community Initiatives

This section documents the current Initiatives we, the Council, have accepted for implementation in alignment with the medium-term goals of the Project, (as explained in the Council Charter).

History

Historically, Community Initiatives were known as Objectives. This transition was made in February 2023 following in-person discussion by the Fedora Council in our 2023 Council hackfest in Frankfurt, Germany. We agreed to convert "Objectives" into "Community Initiatives", which the Council felt was easier to understand and communicate the roles of these efforts in Fedora. There is no functional change to Objectives; it is just a semantic change.