Vedení Fedory

Projekt Fedora je veden přispěvateli zvolenými napříč své komunity. Během času se formální (i neformální!) vedoucí úloha různých funkčních oblastí Fedory zrodí, vyvíjí a zase mizí. Protože Fedora je open-source projekt, povzbuzujeme nové přispěvatele, aby objevovali problémy, nalézali řešení a spolupracovali s ostatními členy na dosahování výsledků. Naše komunita uznává a zmocňuje schopné lídry mezi všemi námi.

Projekt Fedora chce mít úzkou vrstvu vedení, které umožňuje rozhodování bez zbytečných průtahů.

Následují současné příklady vedoucích skupin ve Fedoře.

Rada Fedory

council badge

Rada Fedory je nejvyšší správní a řídicí orgán Fedory, skládá se z jmenovaných a volených členů napříč komunitou Fedory. Podrobnosti o Radě, jako je její velikost, složení či plánování nástupnictví lze nalézt v Zakládací listině Rady Fedory.

Projektový vedoucí Fedory (neboli "FPL") vykonává funkci předsedy Rady.

Technický řídicí výbor Fedory

Technický řídicí výbor Fedory (spíše známý jako "FESCo") je komunitně volený orgán zmocněný Radou k řízení technických vlastností distribuce Fedory a konkrétního provádění politiky v Projektu Fedora. Další informace o FESCo, jeho členech a politikách lze nalézt v části FESCo.

Mindshare výbor Fedory

Mindshare výbor představuje vedení pro růst a podporu komunity uživatelů a přispěvatelů.

Ostatní skupiny

Výše uvedený seznam není úplným seznamem každé skupiny zmocněných členů komunity. I další skupiny řídí specifické části Fedory, zmocněné a podporované příslušnými týmy. Výše uvedený seznam ukazuje tři skupiny vedení, které nejčastěji pracují na otázkách politiky nebo praxe mající vliv na velkou část Projektu Fedora.

Členové komunity jsou vždy povzbuzováni k zapojení do vedení Fedory způsoby, které považují za důležité, zároveň minimalizací režie a správy napříč projektem.

Pracovní skupiny

Edice Fedory — v současnosti Atomic, Server a Workstation — a někdy cíle Projektu Fedora jsou řízeny pracovními skupinami. Tyto skupiny jsou nezávislými podvýbory FESCo, Mindshare nebo Rady. Mají formální členství a rozhodovací procesy, ale obecně je členství zamýšleno pro aktivní přispěvatele a rozhodovací pravomoc tomu odpovídá. Křeslo v pracovní skupině není v žádném případě podmínkou pro smysluplnou účast v práci na edicích či cílech.

Podprojekty

Podprojekty jsou dlouhodobě významné oblasti úsilí pod záštitou celé Fedory. Každý podprojekt má svou vlastní řídicí strukturu.

Skupiny zvláštního zájmu

Skupiny zvláštního zájmu, neboli "SIG", jsou méně formální. Proces pro vytvoření SIG není pevně daný. Různé SIG mají různou strukturu; některé využívají formální hlasování, jiné nikoliv. Některé SIG se mohou příležitostně stát podprojekty; pro jiné se hodí nezatěžující pracovní rámec.