Documentation for a newer release is available. View Latest

İzleme ve Otomasyon

Bu bölüm sistem yöneticilerinin sistem performansını izlemesine, sistem görevlerini otomatikleştirmesine ve hataları bildirmesine olanak tanıyan çeşitli araçları açıklar.