Documentation for a newer release is available. View Latest

LVM’yi Anlama

LVM (Logical Volume Management - Mantıksal Birim Yönetimi) bölümleri, standart bölümlere göre bir takım avantajlar sağlamaktadır. LVM bölümleri fiziksel birimler olarak biçimlendirilir. Bir birim grubu oluşturmak için bir veya daha fazla fiziksel birim birleştirilir. Daha sonra, her birim grubunun toplam depolama alanı bir veya daha fazla mantıksal birime bölünür. Mantıksal birimler standart bölümlere çok benzerler. ext4 gibi bir dosya sistemi türüne ve bir bağlama noktasına sahiptirler.

Önyükleyici LVM birimlerini okuyamaz. /boot bölümünüz için standart, LVM olmayan bir disk bölümü oluşturmanız gerekmektedir.

Öntanımlı olarak, kurulum işlemi / ve takas bölümlerini her zaman LVM birimleri içinde, /boot bölümünü ayrı bir standart bölüm üzerinde oluşturmaktadır. Ayrıntılar için Tavsiye Edilen Bölümlendirme Düzeni bölümüne bakın.

LVM’yi daha iyi anlamak için, fiziksel birimi bir blok yığını olarak hayal edin. Blok, veri depolamak için kullanılan bir depolama birimidir. Bir birim grubu yapmak için fiziksel birimler birleştirildiği gibi, çok daha büyük bir yığın oluşturmak için birkaç blok yığını birleştirilebilir. Elde edilen yığın, tıpkı bir birim grubunun birkaç mantıksal birime ayrılması gibi, istenilen boyutta birkaç küçük yığın halinde alt gruplara ayrılabilir.

Yönetici, standart disk bölümlerinden farklı olarak, verileri yok etmeden mantıksal birimleri büyütebilir veya küçültebilir. Bir birim grubundaki fiziksel birimler ayrı sürücüler veya RAID dizileri üzerindeyse, yöneticiler bir mantıksal birimi farklı depolama aygıtlarına da yayabilir.

Bir mantıksal birimi, birim üzerinde bulunan verilerden daha düşük bir kapasiteye küçültürseniz veri kaybedebilirsiniz. Azami esneklik sağlamak için, mevcut ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere mantıklı birimler oluşturun ve fazla depolama kapasitesini ayrılmamış olarak bırakın. İhtiyaçlarınızın gerektirdiği şekilde ayrılmamış alanı kullanmak için mantıksal birimlerin kapasitesini güvenle artırabilirsiniz.