Documentation for a newer release is available. View Latest

Geliştirme Araçları

Comp-NeuroFedora labı

Takıma Comp-NeuroFedora adında yeni bir lab eklendi. Bu değişiklik, hesaplamalı nörobilim çalışmalarını kolaylaştırmak için Özgür ve Açık Kaynaklı Yazılımlarla (FOSS) önceden paketlenmiş, kuruluma hazır bir kalıp sağlamaktadır. Değişiklik aynı zamanda daha fazla kullanıcıyı bilimsel çalışmalarında Fedora’yı kullanmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Comp-NeuroFedora hakkında daha fazla bilgi için, proje belgelendirmesine bakın.

Fedora lablarının bir listesi için Fedora için işlevsel paketler sayfasına bakın.

Switch mingw32 toolchain to dwarf-2 exceptions

The mingw32 toolchain in Fedora 32 uses the dwarf-2 exception model instead of the previously used SJLJ. Notable differences include:

 • SJLJ (setjmp/longjmp):

  • Not "zero-cost": even if an exception isn’t thrown, it incurs a minor performance penalty (~15% in exception heavy code).

  • Allows exceptions to traverse through e.g. windows callbacks.

 • DWARF (DW2, dwarf-2)

  • No permanent runtime overhead.

  • needs whole call stack to be dwarf-enabled, which means exceptions cannot be thrown over e.g. Windows system DLLs (i.e. throwing an exception in a system DLL callback and attempting to catch it won’t work)

  • DW2 potentially generates bigger libraries. The overhead however is not big (< 10%) for typical applications.

The main reason for switching to dwarf-2 is that Rust can only be compiled to a MinGW toolchain targeting dwarf exceptions on 32-bit, and Rust usage is starting to appear in some packages (i.e. librsvg2). Switching to dwarf-2 on mingw32 would hence allow to keep the same consistent package offering between mingw32 and mingw64, whereas otherwise one would need to either freeze the mingw32 variants at older versions, or remove them altogether.

PostgreSQL, modüler olmayan derlemelerde sürüm 12’ye güncellendi

PostgreSQL postgresql ve` libpq` bileşenleri, Fedora 32’de modüler olmayan ana derlemelerde sürüm 11’den sürüm 12’ye güncellenmiştir.

İyileştirmelerin tam listesi için PostgreSQL Sürüm 12 notlarına bakın.