You are viewing the documentation for a prerelease version. View Latest

Temel Sistem Yapılandırması

Bu bölüm klavye yapılandırması, tarih ve saat yapılandırması, kullanıcıları ve grupları yönetme ve ayrıcalıklar kazanma gibi temel sistem yönetimi görevlerini kapsar.