Fedora Leadership

Fedora Project wordt geleid door mensen die bijdragen vanuit de hele gemeenschap. Van tijd tot tijd komen uit verschillende disciplines binnen Fedora formele (of informele) leiders in beeld, die evolueren, uitbreiden en soms weer verdwijnen. Omdat Fedora een open source project is, moedigen wij nieuwe mensen die gaan bijdragen aan om problemen te signaleren, op te lossen en in samenwerkingsverbanden te behandelen. Onze gemeenschap herkent en steunt capabele leiders die zich onder ons bevinden.

Fedora Project mikt op een dunne bestuurslaag. Dat maakt beslissingen nemen veel makkelijker.

Voorbeelden van huidige leadership groepen in Fedora zijn.

Fedora Council

council badge

De Fedora Council is de bovenste bestuurslaag en leidinggevend orgaan in Fedora. De counsel bestaat uit aangestelde en verkozen leden uit alle delen van de Fedora-gemeenschap. Details van de Council -zoals omvang, constitutie en opvolging- kunt u vinden in het Fedora Council Charter.

De Fedora Project Leader (ofwel "FPL") dient als voorzitter van de Council.

Fedora Engineering Steering Committee

De Fedora Engineering Steering Committee (beter bekend als "FESCo") is een door de gemeenschap gekozen orgaan, dat door de Counsil is aangesteld om de technische features van Fedora-distributies aan te sturen, met name de implementatie van beleid in het Fedora Project. Verdere informatie over FESCo, de leden en het beleid staat op the FESCo sectie.

Fedora Mindshare Committee

The Mindshare Committee represents leadership for user and contributor community growth and support.

Andere groepen

Bovenstaande lijst is geen complete lijst van bevoegde gemeenschapsleden. Ook andere groepen houden zich nog bezig met specifieke onderdelen van Fedora, altijd bevoegd gemaakt en ondersteund door teams die daar over gaan. Bovengenoemde zijn drie leidinggevende groepen die het meest werken op het gebied van beleid en uitvoering en die grote delen van Fedora rechtstreeks raken.

Gemeenschapsleden worden altijd aangemoedigd Fedora te helpen leiden op manieren die belangrijk voor hun zijn, terwijl overhead en bestuur worden geminimaliseerd.

Werkgroepen

Fedora Editions — momenteel Atomic, Server en Workstation, — en soms worden Fedora Project Objectives geleid door Werkgroepen. Deze groepen zijn onafhankelijke subcommissies van FESCo, Mindshare of de Council. Ze hebben formele lidmaatschaps- en besluitvormingsprocessen, maar over het algemeen is het lidmaatschap bedoeld om actieve bijdragers te omvatten en de beslissingsbevoegdheid weerspiegelt dat. Een plaats in de werkgroep zelf is _ helemaal niet_ vereist om zinvol deel te nemen aan het werk aan edities of doelstellingen.

Deelprojecten

Deelprojecten zijn al lang bestaande grote werkgebieden onder de algemene Fedora-paraplu. Elk deelproject heeft zijn eigen bestuur.

Special Interest groepen

Special Interest groepen, of "SIG’s", zijn veel minder formeel. Het proces voor een SIG maken heeft geen bureaucratie. Verschillende SIG’s hebben verschillende structuren; sommigen gebruiken formeel stemmen en anderen niet. Sommige SIG’s kunnen uiteindelijk deelprojecten worden; voor anderen is het lichtgewicht raamwerk perfect.