Documentation for a newer release is available. View Latest

Perl

Temel Perl Modüllerinin Paketlenmesi

Fedora 27’nin yayınlanması, temel Perl modüllerinin Fedora tarafından paketlenme biçiminde bir değişiklik getiriyor. Perl’de temel modüller, Perl yorumlayıcısı ile birlikte gelen standart modül kümesidir. Temel Perl modülleri daha önce Fedora’da, perl paketinin kurulmasının, temel Perl modüllerinin tamamını kurmaması şeklinde bir dizi alt pakete bölünmüştü. Bu davranış çoğu Perl kullanıcısının beklediği gibi değildi ve bu nedenle Fedora 27’den itibaren perl paketinin kurulması artık temel Perl modüllerinin tamamını kurmaktadır. Yalnızca perl-interpreter paketini kurarak sadece küçük bir Perl yorumlayıcısı kurmak hala mümkündür.

Perl 5.26

Perl’in her yıl yeni bir sürümü yayınlanır ve 5.26 sürümü, 2017 yılının kararlı sürümüdür. Bu sürüm, yaygın etkileri olan üç tane güncelleme içerir:

"." artık @INC içinde değil

Güvenlik nedenleriyle, geçerli dizin (".") artık modül arama yolunun (@INC) sonuna öntanımlı olarak eklenmiyor. Bunun modüllerin oluşturulması, test edilmesi ve kurulması ve betiklerin yürütülmesi için yaygın etkileri olabilir.

do artık uyarı verebilir

do, @INC "." değerini içerseydi yükleyebileceği bir dosyayı yükleyemediğinde artık bir kullanım dışı bırakma uyarısı veriyor.

Düzenli ifade kalıplarında, yalın bir sol ayraç "{" kaçırılmalıdır

Düzenli ifade kalıplarındaki kaçırılmayan yalın { karakterlerine artık izin verilmiyor. Sol ayraçla bir eşleşme belirtmek için "\{" veya "[{]" gibi bir kalıp kullanın.

Bu sürüm hakkında daha fazla bilgi için lütfen 5.26.0 perldelta sayfasına bakın.