Documentation for a newer release is available. View Latest

Ruby

Ruby 3.0

Fedora 34 Ruby dilinin en son sürümü olan Ruby 3.0 sürümünü sağlıyor. Önceki sürümlere kıyasla Ruby 3.0 sürümünün önemli özellikleri şunlardır:

  • Eşzamanlı çalışma yeteneği Fiber Scheduler ile ve Ractor eklenmesi ön hazırlığıyla Ruby 2.7 sürümüne göre güncellendi.

  • Statik türleme: RBS, Ruby’de yazılan programların türleri tanımlamasına izin veren bir temel sağlamaktadır. Ruby, öntanımlı olarak dinamik türlere sahip bir dil olarak kalıyor, ancak RBS, statik tür işlevselliği sağlamak ve statik türlere sahip bir dilin bazı kazanımlarından yararlanmak için bir programın ek (temel) katmanı olarak işlev görmektedir.

  • IRB bazı performans avantajları kazanıyor: daha hızlı ve artık measure komutunu kullanarak çalıştırma süresi ölçülebilir.

  • Standart kütüphaneler güncellendi.

  • Kalıp eşleştirme artık kararlı bir özelliktir.

Daha fazla bilgi için sürüm notlarına bakın.