Documentation for a newer release is available. View Latest

Kurulum

Fedora 34, sistem kurulumuyla ilgili sorunlara yol açma olasılığı olan iki değişiklik içermektedir:

 • Birden çok Kickstart komutu kullanım dışı bırakıldı veya kaldırıldı. Kickstarts’ta kullanım dışı bırakılan komutlar uyarılara neden olacak ve kaldırılan komutlar kurulumun başarısız olmasına neden olacaktır. Bu, özellikle birçok eski Kickstart dosyasında kullanılan install komutunu içermektedir. Kullanım dışı bırakma ve kaldırma işlemlerinin tam listesi için Kullanım dışı bırakılan ve kaldırılan Kickstart komutları ve seçenekleri sayfasına bakın.

 • Tüm kurucu önyükleme seçenekleri artık, önceden isteğe bağlı olan ancak tavsiye edilen inst. ön ekini kullanmalıdır. inst.repo= gibi Anaconda önyükleme seçenekleri, bu ön eki kullanmazlarsa artık yok sayılacaktır.

Anaconda’daki değişiklikler

Bu bölüm, grafik ve metin modu etkileşimli kurucuları, Kickstart ve kurucu önyükleme seçeneklerindeki değişiklikler de dahil olmak üzere Anaconda kurucusundaki değişiklikleri kapsamaktadır.

Genel değişiklikler

 • Hem DVD hem de ağ üzerinden kurulum ISO dosyalarında bulunan, Anaconda kurucusunu içeren images/install.img dosya sistemi kalıbı artık bir ext4 dosya sistemi kalıbı gömmüyor. Onun yerine, dosyalar ara bir ext4 katmanı olmadan doğrudan SquashFS içinde saklanmaktadır. Kurucu içeriği bu şekilde daha verimli bir şekilde depolanmakta ve ISO dosyası başına 27MiB’ye kadar tasarruf sağlanmaktadır.

 • Kurucu, kurulum sırasında kurulu sistemin /tmp dizinini tmpfs olarak bağlıyor. (https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1306452)

 • Kurucu, ASCII dışındaki klavye düzenlerini desteklemek için kbd-legacy paketini kuruyor. (https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1919483)

 • Kurucu grafiksel kullanıcı arayüzünde kablosuz ağ yapılandırmasındaki çökmeler düzeltildi. (https://github.com/rhinstaller/anaconda/pull/2977)

 • Kickstart yapılandırmasından kalıcı ağ yapılandırması artık daha sonraki bir aşamada oluşturuluyor (initramfs’de değil), bu nedenle tüm kalıcı yapılandırma dosyaları NetworkManager API’si kullanılarak oluşturulmakta ve bunun sonucunda şunlar sağlanmaktadır:

  • Ortak kickstart yapılandırması ile kickstart %pre bölümü aracılığıyla yapılandırma arasında tutarlılık (aynı kod yolu kullanılır).

  • Oluşturulan yapılandırma dosyalarının tutarlılığı. Tüm dosyalar artık NetworkManager’da yapılandırılan biçimde depolanmaktadır. Fedora 33’te kickstart yapılandırmasından oluşturulan yapılandırma dosyaları ifcfg dosyalarında saklanırken, diğer yapılandırma yolları (önyükleme seçenekleri, UI) keyfile dosyalarını kullanıyordu.

 • Kalıp bağımlılıkları için bir üst paket eklendi - boot.iso oluştururken faydalıdır. (Plan, en sonunda ögeleri lorax şablonlarından oraya taşımaktır.) (https://github.com/rhinstaller/anaconda/pull/3126)

 • nfsiso: sözde protokol desteği kaldırıldı. Anaconda bu günlerde bir nfs: hedefinin bir ISO dosyası olduğunu algılayabilir, bu nedenle nfsiso: gereksiz hale geldi. (https://github.com/rhinstaller/anaconda/pull/2889)

Önyükleme seçeneklerindeki değişiklikler

 • Daha önce Anaconda’ya özgü önyükleme seçenekleriyle kullanılması önerilen inst. ön eki artık zorunludur. inst.stage2= veya inst.repo= gibi Anaconda önyükleme seçenekleri, ön eki kullanmazlarsa artık yok sayılacaktır. Bu değişiklik, Anaconda’nın aynı çekirdek parametrelerini kullanabilecek diğer projelerle olacak çakışmaları önlemesine yardımcı olur. Bu değişikliğin tartışmasını devel e-posta listesinde okuyabilirsiniz.

 • Aşağıdaki önyükleme seçenekleri kaldırıldı:

  • inst.singlelang - Tek dil modu bir süre önce kaldırıldı.

  • inst.loglevel - İşe yaramadı.

  • inst.zram - Anaconda onun yerine zram-generator kullanıyor.

Grafiksel arayüzdeki değişiklikler

Metin arayüzündeki değişiklikler

Anaconda yapılandırma dosyalarındaki değişiklikler

 • [Payload] bölümündeki yeni updates_repositories seçeneği, en son güncellemeler etkinleştirilirse kurulum sırasında en son güncellemeleri sağlayan depoların adlarını tanımlar. (https://github.com/rhinstaller/anaconda/pull/3023)

 • [User Interface] bölümündeki yeni can_change_root, can_change_users, ve password_policies yapılandırma seçenekleri öntanımlı parola politikalarını tanımlar. (https://github.com/rhinstaller/anaconda/pull/3099)

 • [Storage] bölümündeki yeni btrfs_compression yapılandırma seçeneği, Btrfs dosya sistemlerini bağlamak için bir sıkıştırma algoritması ve düzeyi belirlemenize olanak tanır. (https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1928857)

 • Artık şu Anaconda DBus modüllerini devre dışı bırakmak için [Anaconda] bölümündeki kickstart_modules seçeneğini kullanabilirsiniz: Timezone, Localization, Security, Users, Services.

 • İlk Kurulum artık çalışma zamanı ortamının os-release dosyalarında bulunan bir ürünün ürün yapılandırma dosyasını yüklüyor. (https://github.com/rhinstaller/initial-setup/pull/117)

 • Kurucu artık kurulum ortamının os-release dosyalarında bulunan ürünü kullanarak ürün yapılandırma dosyaları için öntanımlı ürünü algılıyor. (https://github.com/rhinstaller/anaconda/pull/3155)

 • Artık kurulumun sonunda RPM sertifikalarını içe aktarabilirsiniz. default_rpm_gpg_keys = <satır başına bir tane olacak şekilde anahtar yollarının listesi> kullanarak belirtin. (https://github.com/rhinstaller/anaconda/pull/2855)

Modülerleştirme ile ilgili değişiklikler

Güncelleme kalıplarındaki değişiklikler

Kickstart değişiklikleri

Kullanım dışı bırakılan ve kaldırılan Kickstart komutları ve seçenekleri

Bu sürüm kullanılmayan, kullanım dışı bırakılan ve kaldırılan komutlar ve seçeneklerle ilgili büyük bir temizlik yapmaktadır. Kullanım dışı bırakılan komutlar ve seçenekler artık hiçbir şey yapmaz ve bir uyarı verir; kaldırılan komutlar ve seçenekler ise hatalara neden olur ve kurulumu bozar.

 • Kaldırılan komutlar:

  • autostep

  • device

  • deviceprobe

  • dmraid

  • install

  • method

  • multipath

 • Kaldırılan seçenekler:

  • bootloader --upgrade

  • harddrive --biospart

  • ignoredisk --interactive

  • partition --active

 • %traceback bölümü kaldırıldı - onun yerine %onerror kullanın.

 • Kullanımdan kaldırılan seçenekler:

  • timezone --ntpservers, --nontp

  • logging --level

  • %packages --excludeWeakdeps (onun yerine --exclude-weakdeps kullanın), --InstLangs (onun yerine --inst-langs kullanın)

  • repo --ignoregroups, --sslcacert, --sslclientcert, --sslclientkey