Documentation for a newer release is available. View Latest

Kickstart ile Kurulumu Otomatikleştirme

Kickstart kurulumları, kurulum sürecini kısmen veya tamamen otomatikleştirmenin bir yolunu sunar. Kickstart dosyaları, sistemin hangi saat dilimini kullanmasını istediğiniz, disklerin nasıl bölümlendirilmesi veya hangi paketlerin kurulması gerektiği gibi normalde kurulum programı tarafından sorulan tüm soruların yanıtlarını içerir. Bu nedenle kurulum başladığında hazır bir Kickstart dosyası sağlamak, kullanıcının herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan kurulumu otomatik olarak gerçekleştirmenizi sağlar. Bu, özellikle Fedora’yı aynı anda çok sayıda sisteme kurarken faydalıdır.

Tüm Kickstart betikleri ve bunların çalıştırılmasıyla ilgili günlük kaydı dosyaları, kurulum sorunlarının giderilmesine yardımcı olması için /tmp dizininde depolanır.

Kickstart Kurulumu Nasıl Gerçekleştirilir

Kickstart kurulumları yerel bir DVD, yerel bir sabit disk veya NFS, FTP, HTTP veya HTTPS aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Kickstart kullanmak için şunları yapmalısınız:

 1. Bir Kickstart dosyası oluşturun.

 2. Önyükleme ortamı oluşturun veya kurulumu başlatmak için kullanılacak bir ağ önyükleme (PXE) sunucusu yapılandırın. Canlı ortamın Kickstart kurulumları için kullanılamayacağını unutmayın - Server sürümünün standart veya ağ üzerinden kurulum ISO kalıbı gibi doğrudan kurucuya önyükleme yapabilen bir kurulum ortamı kullanın.

 3. Kickstart dosyasını çıkarılabilir ortamda, bir sabit diskte veya ağ konumunda kullanılabilir duruma getirin.

 4. Kurucuyu önyükleyerek ve ona Kickstart dosyasını nerede bulacağını söylemek için bir önyükleme seçeneği kullanarak Kickstart kurulumunu başlatın.

Bu bölümde bu adımlar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Kickstart Dosyası Oluşturma

Kickstart dosyasının kendisi, Kickstart Söz Dizimi Referansı bölümünde listelenen ve kurulum için yönlendirme görevi gören anahtar sözcükleri içeren bir düz metin dosyasıdır. Dosyaları ASCII metni olarak kaydedebilen herhangi bir metin düzenleyicisi (Linux sistemlerinde Gedit veya vim ya da Windows sistemlerinde Notepad gibi) Kickstart dosyalarını oluşturmak ve düzenlemek için kullanılabilir.

Kickstart dosyaları oluşturmak için tavsiye edilen yaklaşım, önce bir tane sistemde elle kurulum yapmaktır. Kurulum tamamlandıktan sonra kurulum sırasında yapılan tüm seçimler kurulu sistem üzerinde /root/ dizininde bulunan anaconda-ks.cfg adında bir dosyaya kaydedilir. Daha sonra bu dosyayı kopyalayabilir, ihtiyacınız olan değişiklikleri yapabilir ve ortaya çıkan yapılandırma dosyasını sonraki kurulumlarda kullanabilirsiniz.

Bir Kickstart dosyası oluştururken şunları aklınızda bulundurun:

 • # işaretiyle başlayan satırlar yorum olarak kabul edilir ve yok sayılır.

 • Bölümler sırayla belirtilmelidir. Bölümlerdeki ögelerin aksi belirtilmedikçe belirli bir sırada olması gerekmez. Doğru bölüm sırası şu şekildedir:

  • Kickstart Söz Dizimi Referansı bölümünde listelenen gerçek Kickstart komutlarını ve seçeneklerini içeren komut bölümü. install gibi bazı komutların zorunlu olduğunu, ancak çoğu komutun isteğe bağlı olduğunu unutmayın.

  • Kurulacak paketlerin ve paket gruplarının listesini içeren %packages bölümü. Ayrıntılar için %packages (gerekli) - Paket Seçimi bölümüne bakın.

  • Kurulum öncesi ve kurulum sonrası betiklerini içeren %pre ve %post bölümleri. Bu iki bölüm herhangi bir sırada olabilir ve zorunlu değildir. Ayrıntılar için %pre (isteğe bağlı) - Kurulum Öncesi Betiği ve %post (isteğe bağlı) - Kurulum Sonrası Betiği bölümlerine bakın.

   %packages, %pre and %post bölümleri %end ile bitmelidir, aksi takdirde kurulum programı Kickstart dosyasını reddedecektir. Ana komut bölümünün özel bir bitiş ifadesi yoktur.

 • Gerekli herhangi bir ögenin atlanması durumunda, tıpkı normal bir kurulum sırasında kullanıcıdan isteneceği gibi, kurulum programında kullanıcıdan ilgili ögeye yanıt vermesi istenir. Yanıt verildikten sonra kurulum devam edecektir. Kurmakta olduğunuz sistemin ekranı yoksa, isteği göremeyeceğinizi ve kurulumun başarısız görüneceğini unutmayın.

Kickstart Dosyasını Doğrulama

Kickstart dosyanızı oluştururken veya özelleştirirken, onu bir kurulumda kullanmaya çalışmadan önce geçerli olduğunu doğrulamanız faydalı olacaktır. Fedora, bunu yapmak için kullanılabilecek ksvalidator komut satırı yardımcı programını içermektedir. Bu araç, pykickstart paketinin bir parçasıdır. Bu paketi kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

# dnf install pykickstart

Paketi kurduktan sonra, aşağıdaki komutu kullanarak bir Kickstart dosyasını doğrulayabilirsiniz:

$ ksvalidator /dosya/yolu/kickstart.ks

/dosya/yolu/kickstart.ks kısmını, doğrulamak istediğiniz Kickstart dosyasının yolu ile değiştirin.

Bu araç hakkında daha fazla bilgi için ksvalidator(1) kılavuz sayfasına bakın.

Doğrulama aracının bazı sınırlamaları olduğunu unutmayın. Kickstart dosyası çok karmaşık olabilir; ksvalidator söz diziminin doğru olduğundan ve dosyanın kaldırılan seçenekleri içermediğinden emin olabilir, ancak kurulumun başarılı olacağını garanti edemez. Ayrıca Kickstart dosyasının %pre, %post ve %packages bölümlerini doğrulamaya çalışmaz.

Kickstart Dosyasını Kullanılabilir Yapma

Bir Kickstart dosyası oluşturduğunuzda, onu aşağıdakilerden birine koyabilirsiniz:

 • Kurulum sistemine bağlı DVD veya USB flash bellek gibi bir çıkarılabilir ortam

 • Kurulum sistemine bağlı bir sabit disk

 • Kurulum sisteminden erişilebilen bir ağ paylaşım konumu

Normalde, bir Kickstart dosyası çıkarılabilir ortama veya sabit diske kopyalanır veya ağda kullanılabilir duruma getirilir. Dosyayı bir ağ konumuna yerleştirmek, kendisi de ağ tabanlı olan Kickstart kurulumlarına yönelik olağan yaklaşımı tamamlar: sistem bir PXE sunucusu kullanılarak önyüklenir, Kickstart dosyası bir ağ paylaşım konumundan indirilir ve dosyada belirtilen yazılım paketleri uzak depolardan indirilir.

Kurulum Sunucusu Ayarlama bölümü, ağ tabanlı bir kuruluma hazırlanma hakkında bazı ek bilgiler sunmaktadır.

Kickstart Kurulumunu Başlatma

Her şey hazır olduğunda, yani geçerli bir Kickstart dosyası oluşturduysanız ve yerel önyükleme ortamınız veya kullanılabilir bir PXE sunucunuz varsa, Kickstart kurulumunu başlatabilirsiniz. (Yerel ortamdan önyükleme yaparken) önyükleme menüsünde inst.ks= önyükleme seçeneğini kullanmanız veya bu seçeneği PXE sunucusu yapılandırmanıza eklemeniz gerekir. Kickstart kurulumlarında kullanılan önyükleme seçenekleri hakkında bilgi için Kickstart Önyükleme Seçenekleri bölümüne bakın.