Documentation for a newer release is available. View Latest

Dağıtım Genelindeki Değişiklikler

RPM 4.17

RPM 4.17, önceki sürümlere göre çok sayıda iyileştirme içermektedir:

 • Kurulum hatalarının daha sağlam bir şekilde ele alınması.

 • Özellikle Lua bütünleştirmesi olmak üzere pek çok makro iyileştirmesi.

 • Artık bağımlılık oluşturma için kütüphanelerin çalıştırılabilir olma iznine ihtiyacı yoktur ve çalıştırılabilir olmayan kütüphaneler için bu otomatik olarak kaldırılır.

 • .la dosyalarının buildroot içinden otomatik olarak kaldırılması.

 • İşlem API’leri geliştirildi.

 • debugedit kendi projesine ve paketine ayrıldı.

 • Python’a özgü paketleme yardımcıları kendi projesine ve paketine ayrıldı.

 • Belgelendirme iyileştirildi.

Daha fazla bilgi proje sürüm notlarında bulunabilir.

firewalld 1.0.0 sürümüne güncellendi

firewalld 1.0.0 sürümünü temel alacak şekilde güncellendi.

Önemli değişiklikler:

 • Bağımlılıklar azaltıldı.

 • Öntanımlı olarak bölge içi yönlendirme.

 • NAT kuralları inet ailesine taşındı (kural kümesi azaltıldı).

 • default hedef artık reject ile benzer.

 • ICMP engelleme ve engel ters çevirme yalnızca girişe uygulanır, yönlendirmeye değil.

 • tftp-client hizmeti kaldırıldı.

 • iptables arka ucu kullanımdan kaldırıldı.

 • Doğrudan arayüz kullanımdan kaldırıldı.

 • CleanupModulesOnExit öntanımlı olarak no (kernel modülleri kaldırılmaz).

Tüm ayrıntılar için proje bloguna bakın.